Page Nav

HIDE

Актуално:

latest

Super Toons | Дневна програма

Неделя 29.11.2020

05:30 Ману Бързолета - анимационен филм
07:00 Телетъбис
07:30 Телетъбис
08:00 Пожарникарят Сам
08:15 Пожарникарят Сам
08:30 Строителят Боб
08:45 Строителят Боб
09:00 Маша и мечока
09:15 Горските мечета
09:30 Приключенията на мечето Падингтън
10:00 Приключенията на мечето Падингтън
10:30 Приключенията на таралежа Соник
11:00 Джони Тест
11:30 Инспектор Гаджет
12:00 Инспектор Гаджет
12:30 Горските мечета 
13:00 Артур и минимоите
13:30 Ману Бързолета - анимационен филм
15:00 Светът на Марни – игрален филм
16:30 Артур и минимоите
17:00 Маша и мечока
17:15 Пожарникарят Сам
17:30 Приключенията на таралежа Соник
18:00 Приключенията на таралежа Соник
18:30 Джони Тест
19:00 Инспектор Гаджет
19:30 Ой, къде изчезна Ной – анимационен филм  
21:00 Плоуи, сам не ще летиш - анимационен филм
22:30 Инспектор Гаджет
23:00 Инспектор Гаджет
23:30 Инспектор Гаджет 
00:00 Инспектор Гаджет
00:30 Инспектор Гаджет
01:00 Ой, къде изчезна Ной – анимационен филм  
02:30 Артур и минимоите
03:00 Плоуи, сам не ще летиш - анимационен филм 
04:30 Приключенията на таралежа Соник
05:00 Приключенията на таралежа Соник
05:30 Приключенията на мечето Падингтън

ПОНЕДЕЛНИК 30.11.2020
06:00 Приключенията на мечето Падингтън
06:30 Приключенията на таралежа Соник
07:00 Пожарникарят Сам
07:15 Маша и мечока
07:30 Телетъбис
08:00 Строителят Боб
08:15 Горските мечета
08:30 Приключенията на мечето Падингтън
09:00 Принцесата и дракона - анимационен филм
10:30 Приключенията на таралежа Соник
11:00 Телетъбис
11:30 Маша и мечока
11:45 Пожарникарят Сам
12:00 Строителят Боб
12:15 Горските мечета
12:30 Артур и минимоите
13:00 Приключенията на мечето Падингтън  
13:30 Джони Тест
14:00 Принцесата и дракона - анимационен филм
15:30 Строителят Боб
15:45 Пожарникарят Сам
16:00 Маша и мечока
16:15 Телетъбис
16:45 Телетъбис
17:15 Строителят Боб
17:30 Пожарникарят Сам
17:45 Приключенията на мечето Падингтън
18:15 Горските мечета
18:30 Артур и минимоите
19:00 Джони Тест
19:30 Приключенията на таралежа Соник
20:00 Инспектор Гаджет
20:30 Капитан Саблезъб и съкравището от Лама Рама – анимационен филм
22:00 Горските мечета
22:15 Артур и минимоите
22:45 Маша и мечока
23:00 Джони тест
23:30 Приключенията на мечето Падингтън
00:00 Приключенията на таралежа Соник
00:30 Инспектор Гаджет
01:00 Капитан Саблезъб и съкравището от Лама Рама – анимационен филм 
02:30 Приключенията на мечето Падингтън
03:00 Приключенията на таралежа Соник
03:30 Пожарникарят Сам
03:45 Маша и мечока
04:00 Телетъбис
04:30 Инспектор Гаджет
05:00 Артур и минимоите
05:30 Джони Тест
ВТОРНИК 1.12.2020
06:00 Приключенията на мечето Падингтън
06:30 Приключенията на таралежа Соник
07:00 Пожарникарят Сам
07:15 Маша и мечока
07:30 Телетъбис
08:00 Строителят Боб
08:15 Горските мечета
08:30 Приключенията на мечето Падингтън
09:00 Капитан Саблезъб и съкравището от Лама Рама – анимационен филм
10:30 Приключенията на таралежа Соник
11:00 Телетъбис
11:30 Маша и мечока
11:45 Пожарникарят Сам
12:00 Строителят Боб
12:15 Горските мечета
12:30 Артур и минимоите
13:00 Приключенията на мечето Падингтън  
13:30 Джони Тест
14:00 Капитан Саблезъб и съкравището от Лама Рама – анимационен филм
15:30 Строителят Боб
15:45 Пожарникарят Сам
16:00 Маша и мечока
16:15 Телетъбис
16:45 Телетъбис
17:15 Строителят Боб
17:30 Пожарникарят Сам
17:45 Приключенията на мечето Падингтън
18:15 Горските мечета
18:30 Артур и минимоите
19:00 Джони Тест
19:30 Приключенията на таралежа Соник
20:00 Инспектор Гаджет
20:30 Белият зъб – анимационен филм
22:00 Горските мечета
22:15 Артур и минимоите
22:45 Маша и мечока
23:00 Джони тест
23:30 Приключенията на мечето Падингтън
00:00 Приключенията на таралежа Соник
00:30 Инспектор Гаджет
01:00 Белият зъб – анимационен филм
02:30 Приключенията на мечето Падингтън
03:00 Приключенията на таралежа Соник
03:30 Пожарникарят Сам
03:45 Маша и мечока
04:00 Телетъбис
04:30 Инспектор Гаджет
05:00 Артур и минимоите
05:30 Джони Тест


СРЯДА 2.12.2020
06:00 Приключенията на мечето Падингтън
06:30 Приключенията на таралежа Соник
07:00 Пожарникарят Сам
07:15 Маша и мечока
07:30 Телетъбис
08:00 Строителят Боб
08:15 Горските мечета
08:30 Приключенията на мечето Падингтън
09:00 Белият зъб – анимационен филм
10:30 Приключенията на таралежа Соник
11:00 Телетъбис
11:30 Маша и мечока
11:45 Пожарникарят Сам
12:00 Строителят Боб
12:15 Горските мечета
12:30 Артур и минимоите
13:00 Приключенията на мечето Падингтън  
13:30 Джони Тест
14:00 Белият зъб – анимационен филм
15:30 Строителят Боб
15:45 Пожарникарят Сам
16:00 Маша и мечока
16:15 Телетъбис
16:45 Телетъбис
17:15 Строителят Боб
17:30 Пожарникарят Сам
17:45 Приключенията на мечето Падингтън
18:15 Горските мечета
18:30 Артур и минимоите
19:00 Джони Тест
19:30 Приключенията на таралежа Соник
20:00 Инспектор Гаджет
20:30 Лодките – анимационен филм
22:00 Горските мечета
22:15 Артур и минимоите
22:45 Маша и мечока
23:00 Джони тест
23:30 Приключенията на мечето Падингтън
00:00 Приключенията на таралежа Соник
00:30 Инспектор Гаджет
01:00 Лодките – анимационен филм
02:30 Приключенията на мечето Падингтън
03:00 Приключенията на таралежа Соник
03:30 Пожарникарят Сам
03:45 Маша и мечока
04:00 Телетъбис
04:30 Инспектор Гаджет
05:00 Артур и минимоите
05:30 Джони Тест

ЧЕТВЪРТЪК 3.12.2020
06:00 Приключенията на мечето Падингтън
06:30 Приключенията на таралежа Соник
07:00 Пожарникарят Сам
07:15 Маша и мечока
07:30 Телетъбис
08:00 Строителят Боб
08:15 Горските мечета
08:30 Приключенията на мечето Падингтън
09:00 Лодките – анимационен филм
10:30 Приключенията на таралежа Соник
11:00 Телетъбис
11:30 Маша и мечока
11:45 Пожарникарят Сам
12:00 Строителят Боб
12:15 Горските мечета
12:30 Артур и минимоите
13:00 Приключенията на мечето Падингтън  
13:30 Джони Тест
14:00 Лодките – анимационен филм
15:30 Строителят Боб
15:45 Пожарникарят Сам
16:00 Маша и мечока
16:15 Телетъбис
16:45 Телетъбис
17:15 Строителят Боб
17:30 Пожарникарят Сам
17:45 Приключенията на мечето Падингтън
18:15 Горските мечета
18:30 Артур и минимоите
19:00 Джони Тест
19:30 Приключенията на таралежа Соник
20:00 Инспектор Гаджет
20:30 Фреди Грозника – анимационен филм
22:00 Горските мечета
22:15 Артур и минимоите
22:45 Маша и мечока
23:00 Джони тест
23:30 Приключенията на мечето Падингтън
00:00 Приключенията на таралежа Соник
00:30 Инспектор Гаджет
01:00 Фреди Грозника – анимационен филм
02:30 Приключенията на мечето Падингтън
03:00 Приключенията на таралежа Соник
03:30 Пожарникарят Сам
03:45 Маша и мечока
04:00 Телетъбис
04:30 Инспектор Гаджет
05:00 Артур и минимоите
05:30 Джони Тест

петък 4.12.2020
06:00 Приключенията на мечето Падингтън
06:30 Приключенията на таралежа Соник
07:00 Пожарникарят Сам
07:15 Маша и мечока
07:30 Телетъбис
08:00 Строителят Боб
08:15 Горските мечета
08:30 Приключенията на мечето Падингтън
09:00 Фреди Грозника – анимационен филм
10:30 Приключенията на таралежа Соник
11:00 Телетъбис
11:30 Маша и мечока
11:45 Пожарникарят Сам
12:00 Строителят Боб
12:15 Горските мечета
12:30 Артур и минимоите
13:00 Приключенията на мечето Падингтън  
13:30 Джони Тест
14:00 Фреди Грозника – анимационен филм
15:30 Строителят Боб
15:45 Пожарникарят Сам
16:00 Маша и мечока
16:15 Телетъбис
16:45 Телетъбис
17:15 Строителят Боб
17:30 Пожарникарят Сам
17:45 Приключенията на мечето Падингтън
18:15 Горските мечета
18:30 Артур и минимоите 
19:00 Джони Тест
19:30 Приключенията на таралежа Соник
20:00 Инспектор Гаджет
20:30 Фантастика – анимационен филм
22:00 Горските мечета
22:15 Артур и минимоите
22:45 Маша и мечока
23:00 Джони тест
23:30 Приключенията на мечето Падингтън
00:00 Приключенията на таралежа Соник
00:30 Инспектор Гаджет
01:00 Фантастика – анимационен филм
02:30 Приключенията на мечето Падингтън
03:00 Приключенията на таралежа Соник
03:30 Пожарникарят Сам
03:45 Маша и мечока
04:00 Телетъбис
04:30 Инспектор Гаджет
05:00 Артур и минимоитеСъбота 5.12.2020
05:30 Капитан Саблезъб и съкровището от Лама Рама – анимационен филм
07:00 Телетъбис
07:30 Телетъбис
08:00 Пожарникарят Сам
08:15 Пожарникарят Сам
08:30 Строителят Боб
08:45 Строителят Боб
09:00 Маша и мечока
09:15 Горските мечета
09:30 Приключенията на мечето Падингтън
10:00 Приключенията на мечето Падингтън
10:30 Приключенията на таралежа Соник
11:00 Джони Тест
11:30 Инспектор Гаджет
12:00 Инспектор Гаджет
12:30 Горските мечета
13:00 Артур и минимоите
13:30 Капитан Саблезъб и съкровището от Лама Рама – анимационен филм
15:00 Две опашчици - анимационен филм
16:30 Артур и минимоите
17:00 Маша и мечока
17:15 Строителят Боб
17:30 Приключенията на таралежа Соник
18:00 Приключенията на таралежа Соник
18:30 Джони Тест
19:00 Джони Тест
19:30 Белият зъб – анимационен филм  
21:00 Лодките – анимационен филм
22:30 Джони Тест
23:00 Джони Тест
23:30 Джони Тест
00:00 Джони Тест
00:30 Джони Тест
01:00 Белият зъб – анимационен филм  
02:30 Артур и минимоите
03:00 Лодките – анимационен филм
04:30 Приключенията на таралежа Соник
05:00 Приключенията на таралежа СоникНеделя 6.12.2020
05:30 Откраднатата принцеса - анимационен филм
07:00 Телетъбис
07:30 Телетъбис
08:00 Пожарникарят Сам
08:15 Пожарникарят Сам
08:30 Строителят Боб
08:45 Строителят Боб
09:00 Маша и мечока
09:15 Горските мечета
09:30 Приключенията на мечето Падингтън
10:00 Приключенията на мечето Падингтън
10:30 Приключенията на таралежа Соник
11:00 Джони Тест
11:30 Инспектор Гаджет
12:00 Инспектор Гаджет
12:30 Горските мечета 
13:00 Артур и минимоите
13:30 Откраднатата принцеса - анимационен филм
15:00 Плоуи, сам не ще летиш – игрален филм
16:30 Артур и минимоите
17:00 Маша и мечока
17:15 Пожарникарят Сам
17:30 Приключенията на таралежа Соник
18:00 Приключенията на таралежа Соник
18:30 Джони Тест
19:00 Инспектор Гаджет
19:30 Фреди Грозника – анимационен филм  
21:00 Ой, къде изчезна Ной - анимационен филм
22:30 Инспектор Гаджет
23:00 Инспектор Гаджет
23:30 Инспектор Гаджет 
00:00 Инспектор Гаджет
00:30 Инспектор Гаджет
01:00 Фреди Грозника – анимационен филм     
02:30 Артур и минимоите
03:00 Ой, къде изчезна Ной - анимационен филм
04:30 Приключенията на таралежа Соник
05:00 Приключенията на таралежа Соник
05:30 Приключенията на мечето Падингтън