Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Актуално:

latest

Super Toons | Дневна програма

Понеделник 05.04


00:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.07

00:30    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.08

01:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.09

01:30    Горските мечета еп.49

01:45    Горските мечета еп.50

02:00    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.49

02:15    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.50

02:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.29

03:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.30

03:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.31

04:00    Джони Тест сез.3 еп.07

04:30    Джони Тест сез.3 еп.08

05:00    Джони Тест сез.3 еп.09

05:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.2 еп.08

06:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.2 еп.09

06:30    Телетъбис сез.1 еп.25

07:00    Уиспър сез.2 еп.21

07:05    Уиспър сез.2 еп.22

07:15    Уиспър сез.2 еп.23

07:30    Маша и мечока сез.1 еп.21

07:40    Маша и мечока сез.1 еп.22

07:45    Мъничетата сез.3 еп.01

07:50    Мъничетата сез.3 еп.02

08:00    Ну погоди! eп.01

08:10    Пожарникарят Сам сез.7 еп.20

08:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.03

09:00    Смърфовете сез.2 еп.01

09:30    Хайди сез.1 еп.39

10:00    Строителят Боб сез.17 еп.09

10:10    Строителят Боб сез.17 еп.10

10:30    Телетъбис сез.1 еп.25

11:00    Клуб Уинкс сез.8 еп.11

11:30    Миа и аз сез.1 еп.09

12:00    Хайди сез.1 еп.39

12:30    Пчеличката Мая сез.2 еп.09

12:45    Пчеличката Мая сез.2 еп.10

13:00    Мишлето Тип сез.2 еп.21

13:10    Мишлето Тип сез.2 еп.22

13:15    Мишлето Тип сез.2 еп.23

13:30    Приказките на Маша сез.1 еп.26

13:35    Приказките на Маша сез.1 еп.01

13:45    Приказките на Маша сез.1 еп.02

13:50    Тик Так Тейл

14:00    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.49

14:15    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.50

14:30    Уиспър сез.2 еп.21

14:35    Уиспър сез.2 еп.22

14:45    Уиспър сез.2 еп.23

15:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.54

15:30    Нилс Холгерсон сез.1 еп.31

15:45    Нилс Холгерсон сез.1 еп.32

16:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.2 еп.12

16:30    Смърфовете сез.2 еп.01

17:00    Пожарникарят Сам сез.7 еп.21

17:10    Пожарникарят Сам сез.7 еп.22

17:30    Маша и мечока сез.1 еп.21

17:35    Маша и мечока сез.1 еп.22

17:45    Маша и мечока сез.1 еп.23

18:00    Пчеличката Мая сез.2 еп.09

18:15    Пчеличката Мая сез.2 еп.10

18:30    Мъничетата сез.3 еп.01

18:35    Мъничетата сез.3 еп.02

18:45    Ну погоди! eп.01

19:00    Приказките на Маша сез.1 еп.01

19:10    Приказките на Маша сез.1 еп.02

19:15    Приказките на Маша сез.1 еп.26

19:30    Клуб Уинкс сез.8 еп.11

20:00    Хайди сез.1 еп.39

20:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.49

20:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.50

21:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.2 еп.12

21:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.03

22:00    Джони Тест сез.2 еп.12

22:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.49

22:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.50

23:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.54

23:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.2 еп.12


Вторник 06.04


00:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.10

00:30    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.11

01:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.12

01:30    Горските мечета еп.51

01:45    Горските мечета еп.52

02:00    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.51

02:15    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.52

02:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.32

03:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.33

03:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.34

04:00    Джони Тест сез.3 еп.10

04:30    Джони Тест сез.3 еп.11

05:00    Джони Тест сез.3 еп.12

05:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.2 еп.10

06:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.2 еп.11

06:30    Телетъбис сез.1 еп.26

07:00    Уиспър сез.2 еп.24

07:05    Уиспър сез.2 еп.25

07:15    Уиспър сез.2 еп.26

07:30    Маша и мечока сез.2 еп.23

07:40    Маша и мечока сез.2 еп.24

07:45    Мъничетата сез.3 еп.03

07:50    Мъничетата сез.3 еп.04

08:00    Ну погоди! eп.02

08:10    Пожарникарят Сам сез.7 еп.21

08:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.04

09:00    Смърфовете сез.2 еп.02

09:30    Хайди сез.2 еп.01

10:00    Строителят Боб сез.17 еп.11

10:10    Строителят Боб сез.17 еп.12

10:30    Телетъбис сез.1 еп.26

11:00    Клуб Уинкс сез.8 еп.12

11:30    Миа и аз сез.1 еп.10

12:00    Хайди сез.2 еп.01

12:30    Пчеличката Мая сез.2 еп.11

12:45    Пчеличката Мая сез.2 еп.12

13:00    Мишлето Тип сез.2 еп.24

13:10    Мишлето Тип сез.2 еп.25

13:15    Мишлето Тип сез.2 еп.26

13:30    Приказките на Маша сез.1 еп.03

13:35    Приказките на Маша сез.1 еп.04

13:40    Приказките на Маша сез.1 еп.05

14:00    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.51

14:15    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.52

14:30    Уиспър сез.2 еп.24

14:35    Уиспър сез.2 еп.25

14:45    Уиспър сез.2 еп.26

15:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.55

15:30    Нилс Холгерсон сез.1 еп.33

15:45    Нилс Холгерсон сез.1 еп.34

16:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.2 еп.13

16:30    Смърфовете сез.2 еп.02

17:00    Пожарникарят Сам сез.7 еп.23

17:10    Пожарникарят Сам сез.7 еп.24

17:30    Маша и мечока сез.1 еп.24

17:40    Маша и мечока сез.1 еп.25

17:45    Маша и мечока сез.1 еп.26

18:00    Пчеличката Мая сез.2 еп.11

18:10    Пчеличката Мая сез.2 еп.12

18:30    Мъничетата сез.3 еп.03

18:35    Мъничетата сез.3 еп.04

18:45    Ну погоди! eп.02

19:00    Приказките на Маша сез.1 еп.03

19:05    Приказките на Маша сез.1 еп.04

19:10    Приказките на Маша сез.1 еп.05

19:30    Клуб Уинкс сез.8 еп.12

20:00    Хайди сез.2 еп.01

20:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.51

20:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.52

21:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.2 еп.13

21:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.04

22:00    Джони Тест сез.2 еп.13

22:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.51

22:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.52

23:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.55

23:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.2 еп.13


Сряда 07.04


00:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.13

00:30    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.14

01:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.15

01:30    Горските мечета еп.01

01:45    Горските мечета еп.02

02:00    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.01

02:15    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.02

02:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.35

03:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.36

03:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.37

04:00    Джони Тест сез.3 еп.13

04:30    Джони Тест сез.1 еп.01

05:00    Джони Тест сез.1 еп.02

05:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.2 еп.12

06:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.2 еп.13

06:30    Телетъбис сез.1 еп.27

07:00    Уиспър сез.2 еп.27

07:05    Уиспър сез.2 еп.28

07:15    Уиспър сез.2 еп.29

07:30    Маша и мечока сез.1 еп.25

07:40    Маша и мечока сез.1 еп.26

07:45    Мъничетата сез.3 еп.05

07:50    Мъничетата сез.3 еп.06

08:00    Ну погоди! eп.03

08:10    Пожарникарят Сам сез.7 еп.22

08:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.05

09:00    Смърфовете сез.2 еп.03

09:30    Хайди сез.2 еп.02

10:00    Строителят Боб сез.17 еп.13

10:10    Строителят Боб сез.17 еп.14

10:30    Телетъбис сез.1 еп.27

11:00    Клуб Уинкс сез.8 еп.13

11:30    Миа и аз сез.1 еп.11

12:00    Хайди сез.2 еп.02

12:30    Пчеличката Мая сез.2 еп.13

12:45    Пчеличката Мая сез.2 еп.14

13:00    Мишлето Тип сез.3 еп.01

13:10    Мишлето Тип сез.3 еп.02

13:15    Мишлето Тип сез.3 еп.03

13:30    Приказките на Маша сез.1 еп.06

13:35    Приказките на Маша сез.1 еп.07

13:40    Приказките на Маша сез.1 еп.08

14:00    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.01

14:15    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.02

14:30    Уиспър сез.2 еп.27

14:35    Уиспър сез.2 еп.28

14:45    Уиспър сез.2 еп.29

15:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.56

15:30    Нилс Холгерсон сез.1 еп.35

15:45    Нилс Холгерсон сез.1 еп.36

16:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.01

16:30    Смърфовете сез.2 еп.03

17:00    Пожарникарят Сам сез.7 еп.25

17:10    Пожарникарят Сам сез.7 еп.26

17:30    Маша и мечока сез.2 еп.01

17:40    Маша и мечока сез.2 еп.02

17:45    Маша и мечока сез.2 еп.03

18:00    Пчеличката Мая сез.2 еп.13

18:15    Пчеличката Мая сез.2 еп.14

18:30    Мъничетата сез.3 еп.05

18:35    Мъничетата сез.3 еп.06

18:40    Ну погоди! eп.03

19:00    Приказките на Маша сез.1 еп.06

19:05    Приказките на Маша сез.1 еп.07

19:10    Приказките на Маша сез.1 еп.08

19:30    Клуб Уинкс сез.8 еп.13

20:00    Хайди сез.2 еп.02

20:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.01

20:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.02

21:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.01

21:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.05

22:00    Джони Тест сез.3 еп.01

22:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.01

22:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.02

23:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.56

23:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.01


Четвъртък 08.04


00:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.16

00:30    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.17

01:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.18

01:30    Горските мечета еп.03

01:45    Горските мечета еп.04

02:00    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.03

02:15    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.04

02:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.38

03:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.39

03:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.40

04:00    Джони Тест сез.1 еп.03

04:30    Джони Тест сез.1 еп.04

05:00    Джони Тест сез.1 еп.05

05:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.01

06:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.02

06:30    Телетъбис сез.1 еп.28

07:00    Уиспър сез.2 еп.30

07:05    Уиспър сез.2 еп.31

07:15    Уиспър сез.2 еп.32

07:30    Маша и мечока сез.2 еп.01

07:40    Маша и мечока сез.2 еп.02

07:45    Мъничетата сез.3 еп.07

07:50    Мъничетата сез.3 еп.08

08:00    Ну погоди! eп.04

08:10    Пожарникарят Сам сез.7 еп.23

08:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.06

09:00    Смърфовете сез.2 еп.04

09:30    Хайди сез.2 еп.03

10:00    Строителят Боб сез.17 еп.15

10:10    Строителят Боб сез.17 еп.16

10:30    Телетъбис сез.1 еп.28

11:00    Клуб Уинкс сез.8 еп.14

11:30    Миа и аз сез.1 еп.12

12:00    Хайди сез.2 еп.03

12:30    Пчеличката Мая сез.2 еп.15

12:45    Пчеличката Мая сез.2 еп.16

13:00    Мишлето Тип сез.3 еп.04

13:10    Мишлето Тип сез.3 еп.05

13:15    Мишлето Тип сез.3 еп.06

13:30    Приказките на Маша сез.1 еп.09

13:35    Приказките на Маша сез.1 еп.10

13:40    Приказките на Маша сез.1 еп.11

14:00    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.03

14:15    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.04

14:30    Уиспър сез.2 еп.30

14:35    Уиспър сез.2 еп.31

14:45    Уиспър сез.2 еп.32

15:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.57

15:30    Нилс Холгерсон сез.1 еп.37

15:45    Нилс Холгерсон сез.1 еп.38

16:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.02

16:30    Смърфовете сез.2 еп.04

17:00    Пожарникарят Сам сез.6 еп.01

17:10    Пожарникарят Сам сез.6 еп.02

17:30    Маша и мечока сез.2 еп.04

17:40    Маша и мечока сез.2 еп.05

17:45    Маша и мечока сез.2 еп.06

18:00    Пчеличката Мая сез.2 еп.15

18:15    Пчеличката Мая сез.2 еп.16

18:30    Мъничетата сез.3 еп.07

18:35    Мъничетата сез.3 еп.08

18:45    Ну погоди! eп.04

19:00    Приказките на Маша сез.1 еп.09

19:05    Приказките на Маша сез.1 еп.10

19:10    Приказките на Маша сез.1 еп.11

19:30    Клуб Уинкс сез.8 еп.14

20:00    Хайди сез.2 еп.03

20:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.03

20:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.04

21:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.02

21:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.06

22:00    Джони Тест сез.3 еп.02

22:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.03

22:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.04

23:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.57

23:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.02


Петък 09.04


00:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.19

00:30    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.20

01:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.21

01:30    Горските мечета еп.05

01:45    Горските мечета еп.06

02:00    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.05

02:15    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.06

02:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.41

03:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.42

03:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.43

04:00    Джони Тест сез.1 еп.06

04:30    Джони Тест сез.1 еп.07

05:00    Джони Тест сез.1 еп.08

05:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.03

06:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.04

06:30    Телетъбис сез.1 еп.29

07:00    Уиспър сез.2 еп.33

07:05    Уиспър сез.2 еп.34

07:15    Уиспър сез.2 еп.35

07:30    Маша и мечока сез.2 еп.03

07:40    Маша и мечока сез.2 еп.04

07:45    Мъничетата сез.3 еп.09

07:50    Мъничетата сез.3 еп.10

08:00    Ну погоди! eп.05

08:10    Пожарникарят Сам сез.7 еп.24

08:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.07

09:00    Смърфовете сез.2 еп.05

09:30    Хайди сез.2 еп.04

10:00    Строителят Боб сез.17 еп.17

10:10    Строителят Боб сез.17 еп.18

10:30    Телетъбис сез.1 еп.29

11:00    Клуб Уинкс сез.8 еп.15

11:30    Миа и аз сез.1 еп.13

12:00    Хайди сез.2 еп.04

12:30    Пчеличката Мая сез.2 еп.17

12:45    Пчеличката Мая сез.2 еп.18

13:00    Мишлето Тип сез.3 еп.07

13:10    Мишлето Тип сез.3 еп.08

13:15    Мишлето Тип сез.3 еп.09

13:30    Приказките на Маша сез.1 еп.12

13:35    Приказките на Маша сез.1 еп.13

13:40    Приказките на Маша сез.1 еп.14

14:00    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.05

14:15    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.06

14:30    Уиспър сез.2 еп.33

14:35    Уиспър сез.2 еп.34

14:45    Уиспър сез.2 еп.35

15:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.58

15:30    Нилс Холгерсон сез.1 еп.39

15:45    Нилс Холгерсон сез.1 еп.40

16:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.03

16:30    Смърфовете сез.2 еп.05

17:00    Пожарникарят Сам сез.6 еп.03

17:10    Пожарникарят Сам сез.6 еп.04

17:30    Маша и мечока сез.2 еп.07

17:40    Маша и мечока сез.2 еп.08

17:45    Маша и мечока сез.2 еп.09

18:00    Пчеличката Мая сез.2 еп.17

18:10    Пчеличката Мая сез.2 еп.18

18:30    Мъничетата сез.3 еп.09

18:35    Мъничетата сез.3 еп.10

18:45    Ну погоди! eп.05

19:00    Приказките на Маша сез.1 еп.12

19:05    Приказките на Маша сез.1 еп.13

19:10    Приказките на Маша сез.1 еп.14

19:30    Клуб Уинкс сез.8 еп.15

20:00    Хайди сез.2 еп.04

20:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.05

20:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.06

21:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.03

21:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.07

22:00    Джони Тест сез.3 еп.03

22:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.05

22:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.06

23:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.58

23:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.03


Събота 10.04


00:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.07

00:30    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.08

01:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.09

01:30    Горските мечета еп.49

01:45    Горските мечета еп.50

02:00    Горските мечета еп.51

02:15    Горските мечета еп.52

02:30    Тик Так Тейл

02:40    Тик Так Тейл

02:45    Тик Так Тейл

03:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.29

03:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.30

04:00    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.49

04:15    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.50

04:30    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.51

04:45    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.52

05:00    Джони Тест сез.3 еп.07

05:30    Джони Тест сез.3 еп.08

06:00    Джони Тест сез.3 еп.09

06:30    Уиспър сез.2 еп.21

06:40    Уиспър сез.2 еп.22

06:45    Уиспър сез.2 еп.23

06:50    Уиспър сез.2 еп.24

07:00    Уиспър сез.2 еп.25

07:05    Уиспър сез.2 еп.26

07:15    Уиспър сез.2 еп.27

07:30    Мъничетата сез.3 еп.01

07:35    Мъничетата сез.3 еп.02

07:45    Мъничетата сез.3 еп.03

07:50    Мъничетата сез.3 еп.04

08:00    Хайди сез.2 еп.01

08:30    Хайди сез.2 еп.02

09:00    Маша и мечока сез.1 еп.21

09:05    Маша и мечока сез.1 еп.22

09:15    Маша и мечока сез.1 еп.23

09:30    Маша и мечока сез.1 еп.24

09:35    Маша и мечока сез.1 еп.25

09:45    Маша и мечока сез.1 еп.26

10:00    Клуб Уинкс сез.8 еп.11

10:30    Клуб Уинкс сез.8 еп.12

11:00    Петсън и Финдъс - филм

11:45    Петсън и Финдъс - филм

12:35    Мъничетата сез.3 еп.05

12:40    Мъничетата сез.3 еп.06

12:45    Мъничетата сез.3 еп.07

12:55    Мъничетата сез.3 еп.08

13:00    Мишлето Тип сез.2 еп.21

13:10    Мишлето Тип сез.2 еп.22

13:15    Мишлето Тип сез.2 еп.23

13:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.49

13:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.50

14:00    Нилс Холгерсон сез.1 еп.31

14:15    Нилс Холгерсон сез.1 еп.32

14:30    Джони Тест сез.2 еп.12

15:00    Уиспър сез.2 еп.28

15:05    Уиспър сез.2 еп.29

15:15    Уиспър сез.2 еп.30

15:30    Миа и аз сез.1 еп.09

16:00    Клуб Уинкс сез.8 еп.13

16:30    Клуб Уинкс сез.8 еп.14

17:00    Пчеличката Мая сез.2 еп.11

17:10    Пчеличката Мая сез.2 еп.12

17:30    Пчеличката Мая сез.2 еп.13

17:45    Пчеличката Мая сез.2 еп.14

18:00    Хайди сез.2 еп.03

18:30    Хайди сез.2 еп.04

19:00    Маша и мечока сез.2 еп.01

19:05    Маша и мечока сез.2 еп.02

19:15    Маша и мечока сез.2 еп.03

19:30    Маша и мечока сез.2 еп.04

19:35    Маша и мечока сез.2 еп.05

19:45    Маша и мечока сез.2 еп.06

20:00    Снежната кралица 2 - филм

20:45    Снежната кралица 2 - филм

21:30    Смърфовете сез.2 еп.01

22:00    Джони Тест сез.2 еп.13

22:30    Джони Тест сез.3 еп.01

23:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.54

23:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.55


Неделя 11.04


00:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.10

00:30    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.11

01:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.12

01:30    Горските мечета еп.01

01:45    Горските мечета еп.02

02:00    Горските мечета еп.03

02:15    Горските мечета еп.04

02:30    Тик Так Тейл

02:40    Тик Так Тейл

02:45    Тик Так Тейл

03:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.31

03:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.32

04:00    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.01

04:15    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.02

04:30    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.03

04:45    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.04

05:00    Джони Тест сез.3 еп.10

05:30    Джони Тест сез.3 еп.11

06:00    Джони Тест сез.3 еп.12

06:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.2 еп.13

07:00    Уиспър сез.2 еп.31

07:05    Уиспър сез.2 еп.32

07:15    Уиспър сез.2 еп.33

07:30    Мъничетата сез.3 еп.09

07:35    Мъничетата сез.3 еп.10

07:45    Мъничетата сез.3 еп.11

07:50    Мъничетата сез.3 еп.12

08:00    Телетъбис сез.1 еп.25

08:30    Телетъбис сез.1 еп.26

09:00    Мишлето Тип сез.2 еп.24

09:10    Мишлето Тип сез.2 еп.25

09:15    Мишлето Тип сез.2 еп.26

09:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.51

09:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.52

10:00    Ну погоди! eп.01

10:10    Ну погоди! eп.02

10:20    Ну погоди! eп.03

10:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.03

11:00    Снежната кралица 2 - филм

11:45    Снежната кралица 2 - филм

12:30    Приказките на Маша сез.1 еп.01

12:40    Приказките на Маша сез.1 еп.02

12:45    Приказките на Маша сез.1 еп.03

12:50    Приказките на Маша сез.1 еп.04

13:00    Приказките на Маша сез.1 еп.05

13:05    Приказките на Маша сез.1 еп.06

13:10    Приказките на Маша сез.1 еп.07

13:15    Приказките на Маша сез.1 еп.08

13:30    Строителят Боб сез.17 еп.09

13:40    Строителят Боб сез.17 еп.10

14:00    Пожарникарят Сам сез.7 еп.21

14:10    Пожарникарят Сам сез.7 еп.22

14:30    Миа и аз сез.2 еп.10

15:00    Мъничетата сез.3 еп.13

15:05    Мъничетата сез.3 еп.14

15:10    Мъничетата сез.3 еп.15

15:20    Мъничетата сез.3 еп.16

15:30    Уиспър сез.2 еп.34

15:35    Уиспър сез.2 еп.35

15:45    Уиспър сез.2 еп.36

16:00    Маша и мечока сез.2 еп.07

16:05    Маша и мечока сез.2 еп.08

16:15    Маша и мечока сез.2 еп.09

16:30    Нилс Холгерсон сез.1 еп.31

16:45    Нилс Холгерсон сез.1 еп.32

17:00    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.01

17:15    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.02

17:30    Смърфовете сез.2 еп.02

18:00    Артур и Минимоите сез.1 еп.04

18:30    Ну погоди! eп.04

18:40    Ну погоди! eп.05

18:50    Ну погоди! eп.06

19:00    Мишлето Тип сез.3 еп.01

19:10    Мишлето Тип сез.3 еп.02

19:15    Мишлето Тип сез.3 еп.03

19:30    Маша и мечока сез.2 еп.10

19:35    Маша и мечока сез.2 еп.11

19:45    Маша и мечока сез.2 еп.12

20:00    Пчеличката Мая сез.2 еп.15

20:15    Пчеличката Мая сез.2 еп.16

20:30    Клуб Уинкс сез.8 еп.15

21:00    Миа и аз сез.1 еп.11

21:30    Нилс Холгерсон сез.1 еп.33

21:45    Нилс Холгерсон сез.1 еп.34

22:00    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.03

22:15    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.04

22:30    Смърфовете сез.2 еп.03

23:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.2 еп.13

23:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.56


Понеделник 12.04

00:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.22
00:30    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.23
01:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.24
01:30    Горските мечета еп.07
01:45    Горските мечета еп.08
02:00    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.07
02:15    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.08
02:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.44
03:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.45
03:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.46
04:00    Джони Тест сез.1 еп.09
04:30    Джони Тест сез.1 еп.10
05:00    Джони Тест сез.1 еп.11
05:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.05
06:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.06
06:30    Телетъбис сез.1 еп.30
07:00    Уиспър сез.2 еп.36
07:05    Уиспър сез.2 еп.37
07:15    Уиспър сез.2 еп.38
07:30    Маша и мечока сез.2 еп.31
07:35    Маша и мечока сез.2 еп.32
07:45    Мъничетата сез.3 еп.11
07:50    Мъничетата сез.3 еп.12
08:00    Ну погоди! eп.06
08:10    Пожарникарят Сам сез.7 еп.25
08:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.08
09:00    Смърфовете сез.2 еп.06
09:30    Хайди сез.2 еп.05
10:00    Строителят Боб сез.17 еп.19
10:10    Строителят Боб сез.17 еп.20
10:30    Телетъбис сез.1 еп.30
11:00    Клуб Уинкс сез.8 еп.16
11:30    Миа и аз сез.1 еп.14
12:00    Хайди сез.2 еп.05
12:30    Пчеличката Мая сез.2 еп.19
12:45    Пчеличката Мая сез.2 еп.20
13:00    Мишлето Тип сез.3 еп.10
13:10    Мишлето Тип сез.3 еп.11
13:15    Мишлето Тип сез.3 еп.12
13:30    Приказките на Маша сез.1 еп.15
13:35    Приказките на Маша сез.1 еп.16
13:40    Приказките на Маша сез.1 еп.17
14:00    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.07
14:15    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.08
14:35    Уиспър сез.2 еп.36
14:40    Уиспър сез.2 еп.37
14:45    Уиспър сез.2 еп.38
15:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.59
15:30    Нилс Холгерсон сез.1 еп.41
15:45    Нилс Холгерсон сез.1 еп.42
16:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.04
16:30    Смърфовете сез.2 еп.06
17:00    Пожарникарят Сам сез.6 еп.05
17:10    Пожарникарят Сам сез.6 еп.06
17:30    Маша и мечока сез.2 еп.31
17:40    Маша и мечока сез.2 еп.32
17:45    Маша и мечока сез.2 еп.33
18:00    Пчеличката Мая сез.2 еп.19
18:10    Пчеличката Мая сез.2 еп.20
18:30    Мъничетата сез.3 еп.11
18:35    Мъничетата сез.3 еп.12
18:45    Ну погоди! eп.06
19:00    Приказките на Маша сез.1 еп.15
19:05    Приказките на Маша сез.1 еп.16
19:10    Приказките на Маша сез.1 еп.17
19:30    Клуб Уинкс сез.8 еп.16
20:00    Хайди сез.2 еп.05
20:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.07
20:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.08
21:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.04
21:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.08
22:00    Джони Тест сез.3 еп.04
22:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.07
22:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.08
23:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.59
23:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.04

Вторник 13.04

00:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.25
00:30    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.26
01:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.27
01:30    Горските мечета еп.09
01:45    Горските мечета еп.10
02:00    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.09
02:15    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.10
02:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.47
03:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.48
03:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.49
04:00    Джони Тест сез.1 еп.12
04:30    Джони Тест сез.1 еп.13
05:00    Джони Тест сез.2 еп.01
05:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.07
06:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.08
06:30    Телетъбис сез.2 еп.01
07:00    Уиспър сез.2 еп.39
07:05    Уиспър сез.2 еп.40
07:15    Уиспър сез.2 еп.41
07:30    Маша и мечока сез.2 еп.34
07:35    Маша и мечока сез.2 еп.35
07:45    Мъничетата сез.3 еп.13
07:50    Мъничетата сез.3 еп.14
08:00    Ну погоди! eп.07
08:10    Пожарникарят Сам сез.7 еп.26
08:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.09
09:00    Смърфовете сез.2 еп.07
09:30    Хайди сез.2 еп.06
10:00    Строителят Боб сез.18 еп.01
10:10    Строителят Боб сез.18 еп.02
10:30    Телетъбис сез.2 еп.01
11:00    Клуб Уинкс сез.8 еп.17
11:30    Миа и аз сез.1 еп.15
12:00    Хайди сез.2 еп.06
12:30    Пчеличката Мая сез.2 еп.21
12:45    Пчеличката Мая сез.2 еп.22
13:00    Мишлето Тип сез.3 еп.13
13:10    Мишлето Тип сез.3 еп.14
13:15    Мишлето Тип сез.3 еп.15
13:30    Приказките на Маша сез.1 еп.18
13:35    Приказките на Маша сез.1 еп.19
13:40    Приказките на Маша сез.1 еп.20
14:00    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.09
14:15    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.10
14:35    Уиспър сез.2 еп.39
14:40    Уиспър сез.2 еп.40
14:45    Уиспър сез.2 еп.41
15:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.60
15:30    Нилс Холгерсон сез.1 еп.43
15:45    Нилс Холгерсон сез.1 еп.44
16:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.05
16:30    Смърфовете сез.2 еп.07
17:00    Пожарникарят Сам сез.6 еп.07
17:10    Пожарникарят Сам сез.6 еп.08
17:30    Маша и мечока сез.2 еп.34
17:40    Маша и мечока сез.2 еп.35
17:45    Маша и мечока сез.2 еп.36
18:00    Пчеличката Мая сез.2 еп.21
18:15    Пчеличката Мая сез.2 еп.22
18:30    Мъничетата сез.3 еп.13
18:35    Мъничетата сез.3 еп.14
18:45    Ну погоди! eп.07
19:00    Маша и мечока сез.1 еп.18
19:05    Маша и мечока сез.1 еп.19
19:15    Маша и мечока сез.1 еп.20
19:30    Клуб Уинкс сез.8 еп.17
20:00    Хайди сез.2 еп.06
20:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.09
20:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.10
21:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.05
21:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.09
22:00    Джони Тест сез.3 еп.05
22:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.09
22:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.10
23:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.60
23:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.05

Сряда 14.04

00:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.28
00:30    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.29
01:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.30
01:30    Горските мечета еп.11
01:45    Горските мечета еп.12
02:00    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.11
02:15    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.12
02:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.50
03:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.51
03:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.52
04:00    Джони Тест сез.2 еп.02
04:30    Джони Тест сез.2 еп.03
05:00    Джони Тест сез.2 еп.04
05:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.09
06:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.10
06:30    Телетъбис сез.2 еп.02
07:00    Уиспър сез.2 еп.42
07:05    Уиспър сез.2 еп.43
07:15    Уиспър сез.2 еп.44
07:30    Маша и мечока сез.2 еп.37
07:35    Маша и мечока сез.2 еп.38
07:45    Мъничетата сез.3 еп.15
07:50    Мъничетата сез.3 еп.16
08:00    Ну погоди! eп.08
08:10    Пожарникарят Сам сез.6 еп.01
08:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.10
09:00    Смърфовете сез.2 еп.08
09:30    Хайди сез.2 еп.07
10:00    Строителят Боб сез.18 еп.03
10:10    Строителят Боб сез.18 еп.04
10:30    Телетъбис сез.2 еп.02
11:00    Клуб Уинкс сез.8 еп.18
11:30    Миа и аз сез.1 еп.16
12:00    Хайди сез.2 еп.07
12:30    Пчеличката Мая сез.2 еп.23
12:45    Пчеличката Мая сез.2 еп.24
13:00    Мишлето Тип сез.3 еп.16
13:10    Мишлето Тип сез.3 еп.17
13:15    Мишлето Тип сез.3 еп.18
13:30    Приказките на Маша сез.1 еп.21
13:35    Приказките на Маша сез.1 еп.22
13:40    Приказките на Маша сез.1 еп.23
14:00    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.11
14:15    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.12
14:35    Уиспър сез.2 еп.42
14:40    Уиспър сез.2 еп.43
14:45    Уиспър сез.2 еп.44
15:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.61
15:30    Нилс Холгерсон сез.1 еп.45
15:45    Нилс Холгерсон сез.1 еп.46
16:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.06
16:30    Смърфовете сез.2 еп.08
17:00    Пожарникарят Сам сез.6 еп.09
17:10    Пожарникарят Сам сез.6 еп.10
17:30    Маша и мечока сез.2 еп.37
17:40    Маша и мечока сез.2 еп.38
17:45    Маша и мечока сез.2 еп.39
18:00    Пчеличката Мая сез.2 еп.23
18:10    Пчеличката Мая сез.2 еп.24
18:30    Мъничетата сез.3 еп.15
18:35    Мъничетата сез.3 еп.16
18:45    Ну погоди! eп.08
19:00    Приказките на Маша сез.1 еп.21
19:05    Приказките на Маша сез.1 еп.22
19:10    Приказките на Маша сез.1 еп.23
19:30    Клуб Уинкс сез.8 еп.18
20:00    Хайди сез.2 еп.07
20:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.11
20:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.12
21:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.06
21:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.10
22:00    Джони Тест сез.3 еп.06
22:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.11
22:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.12
23:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.61
23:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.06

Четвъртък 15.04

00:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.31
00:30    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.32
01:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.33
01:30    Горските мечета еп.13
01:45    Горските мечета еп.14
02:00    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.13
02:15    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.14
02:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.53
03:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.54
03:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.55
04:00    Джони Тест сез.2 еп.05
04:30    Джони Тест сез.2 еп.06
05:00    Джони Тест сез.2 еп.07
05:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.11
06:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.12
06:30    Телетъбис сез.2 еп.03
07:00    Уиспър сез.2 еп.45
07:05    Уиспър сез.2 еп.46
07:15    Уиспър сез.2 еп.47
07:30    Маша и мечока сез.2 еп.40
07:35    Маша и мечока сез.2 еп.41
07:45    Мъничетата сез.3 еп.17
07:50    Мъничетата сез.3 еп.18
08:00    Ну погоди! eп.09
08:10    Пожарникарят Сам сез.6 еп.02
08:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.11
09:00    Смърфовете сез.2 еп.09
09:30    Хайди сез.2 еп.08
10:00    Строителят Боб сез.18 еп.05
10:10    Строителят Боб сез.18 еп.06
10:30    Телетъбис сез.2 еп.03
11:00    Клуб Уинкс сез.8 еп.19
11:30    Миа и аз сез.1 еп.17
12:00    Хайди сез.2 еп.08
12:30    Пчеличката Мая сез.2 еп.25
12:45    Пчеличката Мая сез.2 еп.26
13:00    Мишлето Тип сез.3 еп.19
13:10    Мишлето Тип сез.3 еп.20
13:15    Мишлето Тип сез.3 еп.21
13:30    Приказките на Маша сез.1 еп.24
13:35    Приказките на Маша сез.1 еп.25
13:40    Приказките на Маша сез.1 еп.26
14:00    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.13
14:15    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.14
14:35    Уиспър сез.2 еп.45
14:40    Уиспър сез.2 еп.46
14:45    Уиспър сез.2 еп.47
15:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.62
15:30    Нилс Холгерсон сез.1 еп.47
15:45    Нилс Холгерсон сез.1 еп.48
16:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.07
16:30    Смърфовете сез.2 еп.09
17:00    Пожарникарят Сам сез.6 еп.11
17:10    Пожарникарят Сам сез.6 еп.12
17:30    Маша и мечока сез.2 еп.40
17:40    Маша и мечока сез.2 еп.41
17:45    Маша и мечока сез.2 еп.42
18:00    Пчеличката Мая сез.2 еп.25
18:15    Пчеличката Мая сез.2 еп.26
18:30    Мъничетата сез.3 еп.17
18:35    Мъничетата сез.3 еп.18
18:45    Ну погоди! eп.09
19:00    Приказките на Маша сез.1 еп.24
19:05    Приказките на Маша сез.1 еп.25
19:10    Приказките на Маша сез.1 еп.26
19:30    Клуб Уинкс сез.8 еп.19
20:00    Хайди сез.2 еп.08
20:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.13
20:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.14
21:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.07
21:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.11
22:00    Джони Тест сез.3 еп.07
22:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.13
22:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.14
23:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.62
23:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.07

Петък 16.04

00:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.34
00:30    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.35
01:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.36
01:30    Горските мечета еп.15
01:45    Горските мечета еп.16
02:00    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.15
02:15    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.16
02:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.56
03:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.57
03:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.58
04:00    Джони Тест сез.2 еп.08
04:30    Джони Тест сез.2 еп.09
05:00    Джони Тест сез.2 еп.10
05:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.12
06:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.13
06:30    Телетъбис сез.2 еп.04
07:00    Уиспър сез.2 еп.48
07:05    Уиспър сез.2 еп.49
07:15    Уиспър сез.2 еп.50
07:30    Маша и мечока сез.2 еп.43
07:35    Маша и мечока сез.2 еп.44
07:45    Мъничетата сез.3 еп.19
07:50    Мъничетата сез.3 еп.20
08:00    Ну погоди! eп.10
08:10    Пожарникарят Сам сез.6 еп.03
08:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.12
09:00    Смърфовете сез.2 еп.10
09:30    Хайди сез.2 еп.09
10:00    Строителят Боб сез.18 еп.07
10:10    Строителят Боб сез.18 еп.08
10:30    Телетъбис сез.2 еп.04
11:00    Клуб Уинкс сез.8 еп.20
11:30    Миа и аз сез.1 еп.18
12:00    Хайди сез.2 еп.09
12:30    Пчеличката Мая сез.2 еп.27
12:45    Пчеличката Мая сез.2 еп.28
13:00    Мишлето Тип сез.3 еп.22
13:10    Мишлето Тип сез.3 еп.23
13:15    Мишлето Тип сез.3 еп.24
13:30    Приказките на Маша сез.1 еп.01
13:40    Приказките на Маша сез.1 еп.02
13:45    Приказките на Маша сез.1 еп.03
14:00    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.15
14:15    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.16
14:35    Уиспър сез.2 еп.48
14:40    Уиспър сез.2 еп.49
14:45    Уиспър сез.2 еп.50
15:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.63
15:30    Нилс Холгерсон сез.1 еп.49
15:45    Нилс Холгерсон сез.1 еп.50
16:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.08
16:30    Смърфовете сез.2 еп.10
17:00    Пожарникарят Сам сез.6 еп.13
17:10    Пожарникарят Сам сез.6 еп.14
17:30    Маша и мечока сез.2 еп.43
17:40    Маша и мечока сез.2 еп.44
17:45    Маша и мечока сез.2 еп.45
18:00    Пчеличката Мая сез.2 еп.27
18:15    Пчеличката Мая сез.2 еп.28
18:30    Мъничетата сез.3 еп.19
18:40    Мъничетата сез.3 еп.20
18:45    Ну погоди! eп.10
19:00    Приказките на Маша сез.1 еп.01
19:10    Приказките на Маша сез.1 еп.02
19:15    Приказките на Маша сез.1 еп.03
19:30    Клуб Уинкс сез.8 еп.20
20:00    Хайди сез.2 еп.09
20:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.15
20:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.16
21:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.08
21:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.12
22:00    Джони Тест сез.3 еп.08
22:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.15
22:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.16
23:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.63
23:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.08

Събота 17.04

00:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.22
00:30    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.23
01:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.24
01:30    Горските мечета еп.07
01:45    Горските мечета еп.08
02:00    Горските мечета еп.09
02:15    Горските мечета еп.10
02:35    Тик Так Тейл
02:40    Тик Так Тейл
02:50    Тик Так Тейл
03:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.44
03:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.45
04:00    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.07
04:15    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.08
04:30    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.09
04:45    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.10
05:00    Джони Тест сез.1 еп.09
05:30    Джони Тест сез.1 еп.10
06:00    Джони Тест сез.1 еп.11
06:30    Уиспър сез.2 еп.36
06:40    Уиспър сез.2 еп.37
06:45    Уиспър сез.2 еп.38
07:00    Уиспър сез.2 еп.39
07:05    Уиспър сез.2 еп.40
07:15    Уиспър сез.2 еп.41
07:30    Мъничетата сез.3 еп.11
07:35    Мъничетата сез.3 еп.12
07:45    Мъничетата сез.3 еп.13
07:50    Мъничетата сез.3 еп.14
08:00    Хайди сез.2 еп.05
08:30    Хайди сез.2 еп.06
09:00    Маша и мечока сез.2 еп.31
09:05    Маша и мечока сез.2 еп.32
09:15    Маша и мечока сез.2 еп.33
09:30    Маша и мечока сез.2 еп.34
09:40    Маша и мечока сез.2 еп.35
09:45    Маша и мечока сез.2 еп.36
10:00    Клуб Уинкс сез.8 еп.16
10:30    Клуб Уинкс сез.8 еп.17
11:00    Мисия Катманду: Приключенията на Нели и Симон - филм
11:45    Мисия Катманду: Приключенията на Нели и Симон - филм
12:30    Мъничетата сез.3 еп.15
12:35    Мъничетата сез.3 еп.16
12:40    Мъничетата сез.3 еп.17
12:50    Мъничетата сез.3 еп.18
13:00    Мишлето Тип сез.3 еп.10
13:10    Мишлето Тип сез.3 еп.11
13:15    Мишлето Тип сез.3 еп.12
13:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.07
13:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.08
14:00    Нилс Холгерсон сез.1 еп.43
14:15    Нилс Холгерсон сез.1 еп.44
14:30    Джони Тест сез.2 еп.13
15:00    Уиспър сез.2 еп.42
15:05    Уиспър сез.2 еп.43
15:15    Уиспър сез.2 еп.44
15:30    Миа и аз сез.1 еп.14
16:00    Клуб Уинкс сез.8 еп.18
16:30    Клуб Уинкс сез.8 еп.19
17:00    Пчеличката Мая сез.2 еп.19
17:10    Пчеличката Мая сез.2 еп.20
17:30    Пчеличката Мая сез.2 еп.21
17:45    Пчеличката Мая сез.2 еп.22
18:00    Хайди сез.2 еп.07
18:30    Хайди сез.2 еп.08
19:00    Маша и мечока сез.2 еп.37
19:05    Маша и мечока сез.2 еп.38
19:15    Маша и мечока сез.2 еп.39
19:30    Маша и мечока сез.2 еп.40
19:40    Маша и мечока сез.2 еп.41
19:45    Маша и мечока сез.2 еп.42
20:00    Снежната кралица 3: Огън и лед - филм
20:45    Снежната кралица 3: Огън и лед - филм
21:30    Смърфовете сез.2 еп.06
22:00    Джони Тест сез.3 еп.04
22:30    Джони Тест сез.3 еп.05
23:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.59
23:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.60

Неделя 18.04

00:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.25
00:30    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.26
01:00    Приключенията на таралежа Соник сез.1 еп.27
01:30    Горските мечета еп.11
01:45    Горските мечета еп.12
02:00    Горските мечета еп.13
02:15    Горските мечета еп.14
02:35    Тик Так Тейл
02:40    Тик Так Тейл
02:50    Тик Так Тейл
03:00    Инспектор Гаджет сез.1 еп.46
03:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.47
04:00    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.11
04:15    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.12
04:30    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.13
04:45    Приключенията на горските мечоци сез.1 еп.14
05:00    Джони Тест сез.1 еп.12
05:30    Джони Тест сез.1 еп.13
06:00    Джони Тест сез.2 еп.01
06:30    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.04
07:00    Уиспър сез.2 еп.45
07:05    Уиспър сез.2 еп.46
07:15    Уиспър сез.2 еп.47
07:30    Мъничетата сез.3 еп.15
07:35    Мъничетата сез.3 еп.16
07:45    Мъничетата сез.3 еп.17
07:50    Мъничетата сез.3 еп.18
08:00    Телетъбис сез.1 еп.30
08:30    Телетъбис сез.2 еп.01
09:00    Мишлето Тип сез.3 еп.13
09:10    Мишлето Тип сез.3 еп.14
09:15    Мишлето Тип сез.3 еп.15
09:30    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.09
09:45    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.10
10:00    Ну погоди! eп.06
10:10    Ну погоди! eп.07
10:20    Ну погоди! eп.08
10:30    Артур и Минимоите сез.1 еп.08
11:00    Снежната кралица 3: Огън и лед - филм
11:45    Снежната кралица 3: Огън и лед - филм
12:30    Приказките на Маша сез.1 еп.15
12:35    Приказките на Маша сез.1 еп.16
12:45    Приказките на Маша сез.1 еп.17
12:50    Приказките на Маша сез.1 еп.18
13:00    Приказките на Маша сез.1 еп.19
13:05    Приказките на Маша сез.1 еп.20
13:10    Приказките на Маша сез.1 еп.21
13:15    Приказките на Маша сез.1 еп.22
13:30    Строителят Боб сез.17 еп.19
13:40    Строителят Боб сез.17 еп.20
14:00    Пожарникарят Сам сез.6 еп.05
14:10    Пожарникарят Сам сез.6 еп.06
14:30    Миа и аз сез.1 еп.19
15:00    Мъничетата сез.3 еп.19
15:05    Мъничетата сез.3 еп.20
15:10    Мъничетата сез.3 еп.21
15:20    Мъничетата сез.3 еп.22
15:30    Уиспър сез.2 еп.48
15:40    Уиспър сез.2 еп.49
15:45    Уиспър сез.2 еп.50
16:00    Маша и мечока сез.2 еп.40
16:05    Маша и мечока сез.2 еп.41
16:15    Маша и мечока сез.2 еп.42
16:30    Нилс Холгерсон сез.1 еп.45
16:45    Нилс Холгерсон сез.1 еп.46
17:00    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.11
17:15    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.12
17:35    Смърфовете сез.2 еп.07
18:00    Артур и Минимоите сез.1 еп.09
18:30    Ну погоди! eп.09
18:40    Ну погоди! eп.10
18:50    Ну погоди! eп.11
19:00    Мишлето Тип сез.3 еп.16
19:10    Мишлето Тип сез.3 еп.17
19:15    Мишлето Тип сез.3 еп.18
19:30    Маша и мечока сез.2 еп.43
19:35    Маша и мечока сез.2 еп.44
19:45    Маша и мечока сез.2 еп.45
20:00    Пчеличката Мая сез.2 еп.23
20:10    Пчеличката Мая сез.2 еп.24
20:30    Клуб Уинкс сез.8 еп.20
21:00    Миа и аз сез.1 еп.20
21:30    Нилс Холгерсон сез.1 еп.47
21:45    Нилс Холгерсон сез.1 еп.48
22:00    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.13
22:15    Приключенията на горските мечоци сез.2 еп.14
22:35    Смърфовете сез.2 еп.08
23:00    Приключенията на мечето Падингтън сез.3 еп.05
23:30    Инспектор Гаджет сез.1 еп.61