Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Актуално:

latest

Planeta 4K | Дневна програма

Понеделник

6.00 - "Showtime" - музикална мозайка
6.30 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
6.40 - "Magic" - музикална магия
7.00 - “Showtime" - най-доброто през годините
7.30 - "Ballads" - музика за настроение
8.00 - "Showtime" - музикална мозайка
8.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
8.40 - "Beauty" - музика за настроение
9.00 - "Showtime" - музикална мозайка
9.30 - "Hot" - новите хитове
9.40 - "Desire" - музикално предизвикателство
10.00 - "Showtime" - музикална мозайка
10.30 - "Hot" - новите хитове
10.40 - "Puzzle" - нон-стоп хитове
11.00 - "Showtime" - музикална мозайка
11.30 - "Hot" - новите хитове
11.40 - "Temptation" - музикално изкушение 
12.00 - "Planeta Live" - музикална програма
12.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
12.40 - "Action" - музикална програма
13.00 - "Showtime" - музикална мозайка
13.30 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
13.40 - "Magic" - музикална магия
14.00 - "Showtime" - музикална мозайка
14.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
14.40 - "2 in 1" - музикална колаборация
15.00 - "Showtime" - музикална мозайка
15.30 - "Hot" - новите хитове
15.40 - “Stars" - хитовете на звездите
16.00 - "Showtime" - музикална мозайка
16.30 - "Hot" - новите хитове
16.40 - "Playlist" - музикална програма
17.00 - "Showtime" - музикална мозайка
17.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
17.40 - "Story" - музикална история
18.00 - "Showtime" - музикална мозайка
18.30 - "Hot" - новите хитове
18.40 - "Satisfaction" - музикална програма
19.00 - "Hot" - новите хитове
19.10 - "Show" - музикална програма
19.30 - "Hot" - новите хитове
19.40 - "Playlist" - музикална програма
20.00 - "Showtime" - музикална мозайка
20.30 - "Hot" - новите хитове
20.40 - "Showtime" - музикална мозайка
21.00 - "Party" - музикална програма
21.30 - "Hot" - новите хитове
21.40 - "Party" - музикална програма
22.30 - "Hot" - новите хитове
22.40 - "Party" - музикална програма
23.00 - "Showtime" - музикална мозайка
23.30 - "Hot" - новите хитове
23.40 - "Showtime" - музикална мозайка
0.00 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
0.10 - "Emotion" - музикална емоция 
0.30 - "Hot" - новите хитове
0.40 - "3x3" - музикална колаборация
1.00 - "Showtime" - музикална мозайка
1.30 - "Hot" - новите хитове
1.40 - "Collection" - музикална колекция
2.00 - "Showtime" - най-доброто през годините
2.30 - "Desire" - музикално предизвикателство
3.00 - "Showtime" - музикална мозайка
3.30 - "Planeta Live" - музикална програма
4.00 - “Stars" - хитовете на звездите
4.30 - "Dance" - горещи хитове
5.00 - "See The Music" - музикална програма
5.30 - "Beauty" - музика за настроение

Вторник

6.00 - "Showtime" - музикална мозайка
6.30 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
6.40 - "Magic" - музикална магия
7.00 - “Showtime" - най-доброто през годините
7.30 - "Planeta Mix" - горещи хитове
8.00 - "Showtime" - музикална мозайка
8.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
8.40 - "Story" - музикална история
9.00 - "Showtime" - музикална мозайка
9.30 - "Hot" - новите хитове
9.40 - "Temptation" - музикално изкушение 
10.00 - "Showtime" - музикална мозайка
10.30 - "Hot" - новите хитове
10.40 - "3x3" - музикална колаборация
11.00 - "Showtime" - музикална мозайка
11.30 - "Hot" - новите хитове
11.40 - "Satisfaction" - музикална програма
12.00 - "Planeta Live" - музикална програма
12.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
12.40 - "Beauty" - музика за настроение
13.00 - "Showtime" - музикална мозайка
13.30 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
13.40 - "Magic" - музикална магия
14.00 - "Showtime" - музикална мозайка
14.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
14.40 - "Puzzle" - нон-стоп хитове 
15.00 - "Showtime" - музикална мозайка
15.30 - "Hot" - новите хитове
15.40 - “Stars" - хитовете на звездите
16.00 - "Showtime" - музикална мозайка
16.30 - "Hot" - новите хитове
16.40 - "Collection" - музикална колекция
17.00 - "Showtime" - музикална мозайка
17.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
17.40 - "Action" - музикална програма
18.00 - "Showtime" - музикална мозайка
18.30 - "Hot" - новите хитове
18.40 - "Desire" - музикално предизвикателство
19.00 - "Hot" - новите хитове
19.10 - "Show" - музикална програма
19.30 - "Hot" - новите хитове
19.40 - "Playlist" - музикална програма
20.00 - "Showtime" - музикална мозайка
20.30 - "Hot" - новите хитове
20.40 - "Showtime" - музикална мозайка
21.00 - "Party" - музикална програма
21.30 - "Hot" - новите хитове
21.40 - "Party" - музикална програма
22.30 - "Hot" - новите хитове
22.40 - "Party" - музикална програма
23.00 - "Showtime" - музикална мозайка
23.30 - "Hot" - новите хитове
23.40 - "Showtime" - музикална мозайка
0.00 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
0.10 - "Emotion" - музикална емоция 
0.30 - "Hot" - новите хитове
0.40 - "2 in 1" - музикална колаборация
1.00 - "Showtime" - музикална мозайка
1.30 - "Hot" - новите хитове
1.40 - "Collection" - музикална колекция
2.00 - "Showtime" - най-доброто през годините
2.30 - "Temptation" - музикално изкушение
3.00 - "Showtime" - музикална мозайка
3.30 - "Planeta Live" - музикална програма
4.00 - “Stars" - хитовете на звездите
4.30 - "Ballads" - музика за настроение
5.00 - "See The Music" - музикална програма
5.30 - "Story" - музикална история

Сряда

6.00 - "Showtime" - музикална мозайка
6.30 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
6.40 - "Magic" - музикална магия
7.00 - “Showtime" - най-доброто през годините
7.30 - "Dance" - музикална програма
8.00 - "Showtime" - музикална мозайка
8.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
8.40 - "Action" - музикална програма
9.00 - "Showtime" - музикална мозайка
9.30 - "Hot" - новите хитове
9.40 - "Satisfaction" - музикална програма
10.00 - "Showtime" - музикална мозайка
10.30 - "Hot" - новите хитове
10.40 - "2 in 1" - музикална колаборация
11.00 - "Showtime" - музикална мозайка
11.30 - "Hot" - новите хитове
11.40 - "Desire" - музикално предизвикателство 
12.00 - "Planeta Live" - музикална програма
12.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
12.40 - "Story" - музикална история
13.00 - "Showtime" - музикална мозайка
13.30 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
13.40 - "Magic" - музикална магия
14.00 - "Showtime" - музикална мозайка
14.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
14.40 - "3x3" - музикална колаборация
15.00 - "Showtime" - музикална мозайка
15.30 - "Hot" - новите хитове
15.40 - “Stars" - хитовете на звездите
16.00 - "Showtime" - музикална мозайка
16.30 - "Hot" - новите хитове
16.40 - "Collection" - музикална колекция
17.00 - "Showtime" - музикална мозайка
17.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
17.40 - "Beauty" - музика за настроение
18.00 - "Showtime" - музикална мозайка
18.30 - "Hot" - новите хитове
18.40 - "Temptation" - музикално изкушение 
19.00 - "Hot" - новите хитове
19.10 - "Top 5 PlanetaOfficial" - музикална класация
19.30 - "Hot" - новите хитове
19.40 - "Playlist" - музикална програма
20.00 - "Showtime" - музикална мозайка
20.30 - "Hot" - новите хитове
20.40 - "Showtime" - музикална мозайка
21.00 - "Party" - музикална програма
21.30 - "Hot" - новите хитове
21.40 - "Party" - музикална програма
22.30 - "Hot" - новите хитове
22.40 - "Party" - музикална програма
23.00 - "Showtime" - музикална мозайка
23.30 - "Hot" - новите хитове
23.40 - "Showtime" - музикална мозайка
0.00 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
0.10 - "Emotion" - музикална емоция 
0.30 - "Hot" - новите хитове
0.40 - "Puzzle" - нон-стоп хитове
1.00 - "Showtime" - музикална мозайка
1.30 - "Hot" - новите хитове
1.40 - "Collection" - музикална колекция
2.00 - "Showtime" - най-доброто през годините
2.30 - "Satisfaction" - музикална програма
3.00 - "Showtime" - музикална мозайка
3.30 - "Planeta Live" - музикална програма
4.00 - “Stars" - хитовете на звездите
4.30 - "Planeta Mix" - горещи хитове
5.00 - "See The Music" - музикална програма
5.30 - "Action" - музикална програма

Четвъртък

6.00 - "Showtime" - музикална мозайка
6.30 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
6.40 - "Magic" - музикална магия
7.00 - “Showtime" - най-доброто през годините
7.30 - "Ballads" - музика за настроение
8.00 - "Showtime" - музикална мозайка
8.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
8.40 - "Beauty" - музика за настроение
9.00 - "Showtime" - музикална мозайка
9.30 - "Hot" - новите хитове
9.40 - "Temptation" - музикално изкушение 
10.00 - "Showtime" - музикална мозайка
10.30 - "Hot" - новите хитове
10.40 - "Puzzle" - нон-стоп хитове
11.00 - "Showtime" - музикална мозайка
11.30 - "Hot" - новите хитове
11.40 - "Satisfaction" - музикална програма
12.00 - "Planeta Live" - музикална програма
12.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
12.40 - "Action" - музикална програма
13.00 - "Showtime" - музикална мозайка
13.30 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
13.40 - "Magic" - музикална магия
14.00 - "Showtime" - музикална мозайка
14.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
14.40 - "2 in 1" - музикална колаборация
15.00 - "Showtime" - музикална мозайка
15.30 - "Hot" - новите хитове
15.40 - “Stars" - хитовете на звездите
16.00 - "Showtime" - музикална мозайка
16.30 - "Hot" - новите хитове
16.40 - "Collection" - музикална колекция
17.00 - "Showtime" - музикална мозайка
17.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
17.40 - "Story" - музикална история
18.00 - "Showtime" - музикална мозайка
18.30 - "Hot" - новите хитове
18.40 - "Desire" - музикално предизвикателство
19.00 - "Hot" - новите хитове
19.10 - "Show" - музикална програма
19.30 - "Hot" - новите хитове
19.40 - "Playlist" - музикална програма
20.00 - "Showtime" - музикална мозайка
20.30 - "Hot" - новите хитове
20.40 - "Showtime" - музикална мозайка
21.00 - "Party" - музикална програма
21.30 - "Hot" - новите хитове
21.40 - "Party" - музикална програма
22.30 - "Hot" - новите хитове
22.40 - "Party" - музикална програма
23.00 - "Showtime" - музикална мозайка
23.30 - "Hot" - новите хитове
23.40 - "Showtime" - музикална мозайка
0.00 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
0.10 - "Emotion" - музикална емоция 
0.30 - "Hot" - новите хитове
0.40 - "3x3" - музикална колаборация
1.00 - "Showtime" - музикална мозайка
1.30 - "Hot" - новите хитове
1.40 - "Collection" - музикална колекция
2.00 - "Showtime" - най-доброто през годините
2.30 - "Temptation" - музикално изкушение 
3.00 - "Showtime" - музикална мозайка
3.30 - "Planeta Live" - музикална програма
4.00 - “Stars" - хитовете на звездите
4.30 - "Dance" - музикална програма
5.00 - "See The Music" - музикална програма
5.30 - "Beauty" - музика за настроение

Петък

6.00 - "Showtime" - музикална мозайка
6.30 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
6.40 - "Magic" - музикална магия
7.00 - “Showtime" - най-доброто през годините
7.30 - "Planeta Mix" - горещи хитове
8.00 - "Showtime" - музикална мозайка
8.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
8.40 - "Story" - музикална история 
9.00 - "Showtime" - музикална мозайка
9.30 - "Hot" - новите хитове
9.40 - "Desire" - музикално предизвикателство
10.00 - "Showtime" - музикална мозайка
10.30 - "Hot" - новите хитове
10.40 - "3x3" - музикална колаборация
11.00 - "Top 5 PlanetaOfficial" - музикална класация
11.30 - "Hot" - новите хитове
11.40 - "Temptation" - музикално изкушение
12.00 - "Planeta Live" - музикална програма
12.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
12.40 - "Beauty" - музика за настроение
13.00 - "Showtime" - музикална мозайка
13.30 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
13.40 - "Magic" - музикална магия
14.00 - "Showtime" - музикална мозайка
14.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
14.40 - "Puzzle" - нон-стоп хитове
15.00 - "Showtime" - музикална мозайка
15.30 - "Hot" - новите хитове
15.40 - “Stars" - хитовете на звездите
16.00 - "Showtime" - музикална мозайка
16.30 - "Hot" - новите хитове
16.40 - "Collection" - музикална колекция
17.00 - "Showtime" - музикална мозайка
17.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
17.40 - "Action" - музикална програма 
18.00 - "Showtime" - музикална мозайка
18.30 - "Hot" - новите хитове
18.40 - "Satisfaction" - музикална програма
19.00 - "Hot" - новите хитове
19.10 - "Show" - музикална програма
19.30 - "Hot" - новите хитове
19.40 - "Playlist" - музикална програма
20.00 - "Showtime" - музикална мозайка
20.30 - "Hot" - новите хитове
20.40 - "Showtime" - музикална мозайка
21.00 - "Party" - музикална програма
21.30 - "Hot" - новите хитове
21.40 - "Party" - музикална програма
22.30 - "Hot" - новите хитове
22.40 - "Party" - музикална програма
23.00 - "Showtime" - музикална мозайка
23.30 - "Hot" - новите хитове
23.40 - "Showtime" - музикална мозайка
0.00 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
0.10 - "Emotion" - музикална емоция 
0.30 - "Hot" - новите хитове
0.40 - "2 in 1" - музикална колаборация
1.00 - "Showtime" - музикална мозайка
1.30 - "Hot" - новите хитове
1.40 - "Collection" - музикална колекция
2.00 - "Showtime" - най-доброто през годините
2.30 - "Desire" - музикално предизвикателство
3.00 - "Showtime" - музикална мозайка
3.30 - "Planeta Live" - музикална програма
4.00 - “Stars" - хитовете на звездите
4.30 - "Ballads" - музика за настроение
5.00 - "See The Music" - музикална програма
5.30 - "Story" - музикална история

Събота

6.00 - "Showtime" - музикална мозайка
6.30 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
6.40 - "Magic" - музикална магия
7.00 - “Showtime" - най-доброто през годините
7.30 - "Dance" - музикална програма
8.00 - "Showtime" - музикална мозайка
8.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
8.40 - "Action" - музикална програма
9.00 - "Showtime" - музикална мозайка
9.30 - "Hot" - новите хитове
9.40 - "Satisfaction" - музикална програма
10.00 - "Showtime" - музикална мозайка
10.30 - "Hot" - новите хитове
10.40 - "2 in 1" - музикална колаборация
11.00 - "Showtime" - музикална мозайка
11.30 - "Hot" - новите хитове
11.40 - "Desire" - музикално предизвикателство 
12.00 - "Planeta Live" - музикална програма
12.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
12.40 - "Story" - музикална история
13.00 - "Showtime" - музикална мозайка
13.30 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
13.40 - "Magic" - музикална магия
14.00 - "Showtime" - музикална мозайка
14.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
14.40 - "3x3" - музикална колаборация
15.00 - "Showtime" - музикална мозайка
15.30 - "Hot" - новите хитове
15.40 - “Stars" - хитовете на звездите
16.00 - "Showtime" - музикална мозайка
16.30 - "Hot" - новите хитове
16.40 - "Collection" - музикална колекция
17.00 - "Showtime" - музикална мозайка
17.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
17.40 - "Beauty" - музика за настроение
18.00 - "Showtime" - музикална мозайка
18.30 - "Hot" - новите хитове
18.40 - "Temptation" - музикално изкушение 
19.00 - "Hot" - новите хитове
19.10 - "Show" - музикална програма
19.30 - "Hot" - новите хитове
19.40 - "Playlist" - музикална програма
20.00 - "Showtime" - музикална мозайка
20.30 - "Hot" - новите хитове
20.40 - "Showtime" - музикална мозайка
21.00 - "Party" - музикална програма
21.30 - "Hot" - новите хитове
21.40 - "Party" - музикална програма
22.30 - "Hot" - новите хитове
22.40 - "Party" - музикална програма
23.00 - "Showtime" - музикална мозайка
23.30 - "Hot" - новите хитове
23.40 - "Showtime" - музикална мозайка
0.00 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
0.10 - "Emotion" - музикална емоция 
0.30 - "Hot" - новите хитове
0.40 - "Puzzle" - нон-стоп хитове
1.00 - "Showtime" - музикална мозайка
1.30 - "Hot" - новите хитове
1.40 - "Collection" - музикална колекция
2.00 - "Showtime" - най-доброто през годините
2.30 - "Satisfaction" - музикална програма
3.00 - "Showtime" - музикална мозайка
3.30 - "Planeta Live" - музикална програма
4.00 - “Stars" - хитовете на звездите
4.30 - "Planeta Mix" - горещи хитове
5.00 - "See The Music" - музикална програма
5.30 - "Action" - музикална програма

Неделя

6.00 - "Showtime" - музикална мозайка
6.30 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
6.40 - "Magic" - музикална магия
7.00 - “Showtime" - най-доброто през годините
7.30 - "Ballads" - музика за настроение
8.00 - "Showtime" - музикална мозайка
8.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
8.40 - "Story" - музикална история
9.00 - "Showtime" - музикална мозайка
9.30 - "Hot" - новите хитове
9.40 - "Desire" - музикално предизвикателство
10.00 - "Showtime" - музикална мозайка
10.30 - "Hot" - новите хитове
10.40 - "3x3" - музикална колаборация
11.00 - "Showtime" - музикална мозайка
11.30 - "Hot" - новите хитове
11.40 - "Temptation" - музикално изкушение 
12.00 - "Planeta Live" - музикална програма
12.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
12.40 - "Beauty" - музика за настроение
13.00 - "Showtime" - музикална мозайка
13.30 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
13.40 - "Magic" - музикална магия
14.00 - "Showtime" - музикална мозайка
14.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
14.40 - "Puzzle" - нон-стоп хитове
15.00 - "Showtime" - музикална мозайка
15.30 - "Hot" - новите хитове
15.40 - “Stars" - хитовете на звездите
16.00 - "Top 5 PlanetaOfficial" - музикална класация
16.30 - "Hot" - новите хитове
16.40 - "Collection" - музикална колекция
17.00 - "Showtime" - музикална мозайка
17.30 - "Voyage" - музикално пътешествие
17.40 - "Action" - музикална програма
18.00 - "Showtime" - музикална мозайка
18.30 - "Promo" - новите хитове
18.40 - "Satisfaction" - музикална програма
19.00 - "Hot" - новите хитове
19.10 - "Show" - музикална програма
19.30 - "Hot" - новите хитове
19.40 - "Playlist" - музикална програма
20.00 - "Showtime" - музикална мозайка
20.30 - "Hot" - новите хитове
20.40 - "Showtime" - музикална мозайка
21.00 - "Party" - музикална програма
21.30 - "Hot" - новите хитове
21.40 - "Party" - музикална програма
22.30 - "Hot" - новите хитове
22.40 - "Party" - музикална програма
23.00 - "Showtime" - музикална мозайка
23.30 - "Hot" - новите хитове
23.40 - "Showtime" - музикална мозайка
0.00 - "This Is Bulgaria" - музикална импресия
0.10 - "Emotion" - музикална емоция 
0.30 - "Hot" - новите хитове
0.40 - "2 in 1" - музикална колаборация
1.00 - "Showtime" - музикална мозайка
1.30 - "Hot" - новите хитове
1.40 - "Collection" - музикална колекция
2.00 - "Showtime" - най-доброто през годините
2.30 - "Temptation" - музикално изкушение
3.00 - "Showtime" - музикална мозайка
3.30 - "Planeta Live" - музикална програма
4.00 - “Stars" - хитовете на звездите
4.30 - "Dance" - музикална програма
5.00 - "See The Music" - музикална програма
5.30 - "Story" - музикална история