NOVA NEWS | Дневна програма

НЕДЕЛЯ, 01.05.2022

06.00 „Пулс” – здравно предаване /п/

06.30 „Денят на живо” с Наделина Анева – /п/

07.00 „Ничия земя” –предаване /п/

07.50 „Събуди се” – предаване

11.00 „Пулс” – здравно предаване

11.30 „В добра форма” – док.поредица на DW

12.00 Новините на NOVA

12.30 „Шоубизнес” - предаване

13.00 Новините на NOVA NEWS

13.25 „Бизнесът” – рубрика

13.30 „Ускорение“ – док.поредица на DW

14.00 Новините на NOVA NEWS

14.30 „Другото лице” – предаване

15.00 Новините на NOVA NEWS

15.30 „Ничия земя” –предаване /п/

16:30 „На фокус“ с Лора Крумова – публицистично токшоу

19.00 Новините на NOVA NEWS

19.15 „Ничия земя” – предаване /п/

20.00 Новините на NOVA NEWS

20.45 Темата на NOVA

21.00 Новините на NOVA NEWS

21.25 „Истории от света” – док.поредица на DW

22.00 Новините на NOVA NEWS

22.20 „На фокус“ с Лора Крумова – публицистично токшоу /п/

00.40 „Шоубизнес” – предаване /п/

01.10 „Ничия земя” – предаване /п/

01.50 „Събуди се” – предаване /п/

04.20 „Ничия земя” – предаване /п/

05.05 „Пулс“ – здравно предаване /п/

05.30 „Другото лице” – предаване /п/


ПОНЕДЕЛНИК, 02.05.2022

06.00 Темата на NOVA /п/

06.20 „Карай направо” с Диана Найденова /п/

06.40 „Ничия земя” - /п/

07.30 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано

08.00 „Твоят ден” – сутрешен блок на NOVA NEWS

11.00 Новините на NOVA NEWS

11.15 „Ничия земя” - /п/

12.00 Новините на NOVA

12.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/

13.00 Новините на NOVA NEWS

13.25 „Твоят ден” - избрано

13.55 „Бизнесът” - рубрика

14.00 Новините на NOVA NEWS

14.30 „Без резервация” – поредица на DW

15.00 Новините на NOVA NEWS

15.20 „Социална мрежа” – следобеден блок

16.00 Новините на NOVA NEWS

16.15 „Социална мрежа” – следобеден блок

17.00 Новините на NOVA NEWS

17.20 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване

18.00 Новините на NOVA NEWS

18.30 „Твоят ден” – избрано

18.55 „Бизнесът” – рубрика

19.00 Новините на NOVA NEWS

19.15 „Ничия земя” - /п/

20.00 Новините на NOVA NEWS

20.50 „Бизнесът” – рубрика

20.55 “Шоубизнес“ – светска рубрика

21.00 Новините на NOVA NEWS

21.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/

22.00 Новините на NOVA NEWS

22.30 „Истории от света” – док.поредица на DW

23.00 Новините на NOVA NEWS

23.30 „Другото лице” – предаване /п/

00.00 Новините на NOVA NEWS /п/

00.25 „Пресечна точка” – публицистично шоу /п/

01.00 Новините на NOVA NEWS - /п/

01.25 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване /п/

02.00 Новините на NOVA NEWS /п/

02.25 „Бизнесът” – рубрика /п/

02.30 „Другото лице” – предаване /п/

03.00 Новините на NOVA NEWS /п/

03.25 „Социална мрежа” – /п/

04.00 Новините на NOVA NEWS /п/

04.15 „Социална мрежа” – /п/

04.50 „Ничия земя” – /п/

05.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/


ВТОРНИК, 03.05.2022

06.00 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване /п/

06.40 „Ничия земя” - /п/

07.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/

08.00 „Твоят ден” – сутрешен блок на NOVA NEWS

11.00 Новините на NOVA NEWS

11.15 „Ничия земя” - /п/

12.00 Новините на NOVA

12.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/

13.00 Новините на NOVA NEWS

13.25 „Твоят ден” - избрано

13.55 „Бизнесът” - рубрика

14.00 Новините на NOVA NEWS

14.30 „Ускорение” – поредица на DW

15.00 Новините на NOVA NEWS

15.20 „Социална мрежа” – следобеден блок

16.00 Новините на NOVA NEWS

16.15 „Социална мрежа” – следобеден блок

17.00 Новините на NOVA NEWS

17.20 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване

18.00 Новините на NOVA NEWS

18.30 „Твоят ден” – избрано

18.55 „Бизнесът” – рубрика

19.00 Новините на NOVA NEWS

19.15 „Ничия земя” - /п/

20.00 Новините на NOVA NEWS

20.50 „Бизнесът” – рубрика

20.55 “Шоубизнес“ – светска рубрика

21.00 Новините на NOVA NEWS

21.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/

22.00 Новините на NOVA NEWS

22.30 „Евромакс” – док.поредица на DW

23.00 Новините на NOVA

23.30 „Другото лице” – предаване /п/

00.00 Новините на NOVA /п/

00.25 „Пресечна точка” – публицистично шоу /п/

01.00 Новините на NOVA /п/

01.25 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване /п/

02.00 Новините на NOVA /п/

02.25 „Бизнесът” – рубрика /п/

02.30 „Другото лице” – предаване /п/

03.00 Новините на NOVA /п/

03.25 „Социална мрежа” – /п/

04.00 Новините на NOVA /п/

04.15 „Социална мрежа” – /п/

04.50 „Ничия земя” – /п/

05.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/


СРЯДА, 04.05.2022

06.00 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване /п/

06.40 „Ничия земя” - /п/

07.30 „Без резервация” – док.поредица на DW

08.00 „Твоят ден” – сутрешен блок на NOVA NEWS

11.00 Новините на NOVA NEWS

11.15 „Парламентът на живо” – директно излъчване на заседание на НС

12.00 Новините на NOVA

12.30 „Парламентът на живо” – директно излъчване на заседание на НС

13.00 Новините на NOVA NEWS

13.25 „Твоят ден” - избрано

13.55 „Бизнесът” - рубрика

14.00 Новините на NOVA NEWS

14.30 „Евромакс” – поредица на DW

15.00 Новините на NOVA NEWS

15.20 „Социална мрежа” – следобеден блок

16.00 Новините на NOVA NEWS

16.15 „Социална мрежа” – следобеден блок

17.00 Новините на NOVA NEWS

17.20 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване

18.00 Новините на NOVA NEWS

18.30 „Твоят ден” – избрано

18.55 „Бизнесът” – рубрика

19.00 Новините на NOVA NEWS

19.15 „Ничия земя” - /п/

20.00 Новините на NOVA NEWS

20.50 „Бизнесът” – рубрика

20.55 „Шоубизнес” – светска рубрика

21.00 Новините на NOVA NEWS

21.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/

22.00 Новините на NOVA NEWS

22.30 „В добра форма” – док.поредица на DW

23.00 Новините на NOVA

23.30 „Другото лице” – предаване /п/

00.00 Новините на NOVA /п/

00.25 „Пресечна точка” – публицистично шоу /п/

01.00 Новините на NOVA /п/

01.25 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване /п/

02.00 Новините на NOVA /п/

02.25 „Бизнесът” – рубрика /п/

02.30 „Другото лице” – предаване /п/

03.00 Новините на NOVA /п/

03.25 „Социална мрежа” – /п/

04.00 Новините на NOVA /п/

04.15 „Социална мрежа” – /п/

04.50 „Ничия земя” – /п/

05.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/


ЧЕТВЪРТЪК, 05.05.2022

06.00 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване /п/

06.40 „Ничия земя” - /п/

07.30 „Евромакс” – поредица на DW

08.00 „Твоят ден” – сутрешен блок на NOVA NEWS

11.00 Новините на NOVA NEWS

11.15 „Парламентът на живо” – директно излъчване на заседание на НС

12.00 Новините на NOVA

12.30 „Парламентът на живо” – директно излъчване на заседание на НС

13.00 Новините на NOVA NEWS

13.25 „Твоят ден” - избрано

13.55 „Бизнесът” - рубрика

14.00 Новините на NOVA NEWS

14.30 „Истории от света” – поредица на DW

15.00 Новините на NOVA NEWS

15.20 „Социална мрежа” – следобеден блок

16.00 Новините на NOVA NEWS

16.15 „Социална мрежа” – следобеден блок

17.00 Новините на NOVA NEWS

17.20 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване

18.00 Новините на NOVA NEWS

18.30 „Твоят ден” – избрано

18.55 „Бизнесът” – рубрика

19.00 Новините на NOVA NEWS

19.15 „Ничия земя” - /п/

20.00 Новините на NOVA NEWS

20.50 „Бизнесът” – рубрика

20.55 “Шоубизнес“ – светска рубрика

21.00 Новините на NOVA NEWS

21.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/

22.00 Новините на NOVA NEWS

22.30 „Без резервация” – док.поредица на DW

23.00 Новините на NOVA

23.30 „Другото лице” – предаване /п/

00.00 Новините на NOVA /п/

00.25 „Ничия земя” - /п/

01.00 Новините на NOVA /п/

01.25 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване /п/

02.00 Новините на NOVA /п/

02.25 „Бизнесът” – рубрика /п/

02.30 „Другото лице” – предаване /п/

03.00 Новините на NOVA /п/

03.25 „Социална мрежа” – /п/

04.00 Новините на NOVA /п/

04.15 „Социална мрежа” – /п/

04.50 „Ничия земя” – /п/

05.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/


ПЕТЪК, 06.05.2022

06.00 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване /п/

06.40 „Ничия земя” - /п/

07.30 „Евромакс” – поредица на DW

08.00 „Твоят ден” – сутрешен блок на NOVA NEWS

11.00 Новините на NOVA NEWS

11.15 „Ничия земя” - /п/

12.00 Новините на NOVA

12.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/

13.00 Новините на NOVA NEWS

13.25 „Твоят ден” - избрано

13.55 „Бизнесът” - рубрика

14.00 Новините на NOVA NEWS

14.30 „В добра форма” – поредица на DW

15.00 Новините на NOVA NEWS

15.20 „Социална мрежа” – следобеден блок

16.00 Новините на NOVA NEWS

16.15 „Социална мрежа” – следобеден блок

17.00 Новините на NOVA NEWS

17.20 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване

18.00 Новините на NOVA NEWS

18.30 „Твоят ден” – избрано

18.55 „Бизнесът” – рубрика

19.00 Новините на NOVA NEWS

19.15 „Ничия земя” - /п/

20.00 Новините на NOVA NEWS

20.50 „Бизнесът” – рубрика

20.55 “Шоубизнес“ – светска рубрика

21.00 Новините на NOVA NEWS

21.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/

22.00 Новините на NOVA NEWS

22.30 „Ускорение” – поредица на DW

23.00 Новините на NOVA

23.30 „Другото лице” – предаване /п/

00.00 Новините на NOVA /п/

00.25 „Ничия земя” - /п/

01.00 Новините на NOVA /п/

01.25 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване /п/

02.00 Новините на NOVA /п/

02.25 „Бизнесът” – рубрика /п/

02.30 „Другото лице” – предаване /п/

03.00 Новините на NOVA /п/

03.25 „Социална мрежа” – /п/

04.00 Новините на NOVA /п/

04.15 „Социална мрежа” – /п/

04.50 „Ничия земя” – /п/

05.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/


СЪБОТА, 07.05.2022

06.00 „Пулс” – здравно предаване /п/

06.30 „Денят на живо” с Наделина Анева – /п/

07.00 „Ничия земя” –предаване /п/

07.50 „Събуди се” – предаване

11.00 „Пулс” – здравно предаване

11.30 „Евромакс” – док. поредица на DW

12.00 Новините на NOVA

12.40 „Социална мрежа” – избрано

13.00 Новините на NOVA NEWS

13.25 „Бизнесът” – рубрика

13.30 „Другото лице” - предаване

14.00 Новините на NOVA NEWS

14.30 „Шоубизнес” – предаване

15.00 Новините на NOVA NEWS

15.30 „Без резервация“ - док.поредица на DW

16.00 „Офанзива с Любо Огнянов” – публицистично токшоу

19.00 Новините на NOVA NEWS

19.15 „Ничия земя” – предаване /п/

20.00 Новините на NOVA NEWS

20.45 „Карай направо” с Диана Найденова

21.00 Новините на NOVA NEWS

21.25 „Ускорение“ - док.поредица на DW

22.00 Новините на NOVA NEWS

22.20 „Офанзива с Любо Огнянов” – публицистично токшоу /п/

01.10 „Ничия земя” – предаване /п/

01.50 „Събуди се” – предаване /п/

04.20 „Карай направо” с Диана Найденова/п/

04.45 „Ничия земя” – предаване /п/

05.30 „Шоубизнес” – предаване


НЕДЕЛЯ, 08.05.2022

06.00 „Пулс” – здравно предаване /п/

06.30 „Денят на живо” с Наделина Анева – /п/

07.00 „Ничия земя” –предаване /п/

07.50 „Събуди се” – предаване

11.00 „Пулс” – здравно предаване

11.30 „В добра форма” – док.поредица на DW

12.00 Новините на NOVA

12.30 „Шоубизнес” - предаване

13.00 Новините на NOVA NEWS

13.25 „Бизнесът” – рубрика

13.30 „Ускорение“ – док.поредица на DW

14.00 Новините на NOVA NEWS

14.30 „Другото лице” – предаване

15.00 Новините на NOVA NEWS

15.30 „Ничия земя” –предаване /п/

16:30 „На фокус“ с Лора Крумова – публицистично токшоу

19.00 Новините на NOVA NEWS

19.15 „Ничия земя” – предаване /п/

20.00 Новините на NOVA NEWS

20.45 Темата на NOVA

21.00 Новините на NOVA NEWS

21.25 „Истории от света” – док.поредица на DW

22.00 Новините на NOVA NEWS

22.20 „На фокус“ с Лора Крумова – публицистично токшоу /п/

00.40 „Шоубизнес” – предаване /п/

01.10 „Ничия земя” – предаване /п/

01.50 „Събуди се” – предаване /п/

04.20 „Ничия земя” – предаване /п/

05.05 „Пулс“ – здравно предаване /п/

05.30 „Другото лице” – предаване /п/


ПОНЕДЕЛНИК, 09.05.2022

06.00 Темата на NOVA /п/

06.20 „Карай направо” с Диана Найденова /п/

06.40 „Ничия земя” - /п/

07.30 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано

08.00 „Твоят ден” – сутрешен блок на NOVA NEWS

11.00 Новините на NOVA NEWS

11.15 „Ничия земя” - /п/

12.00 Новините на NOVA

12.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/

13.00 Новините на NOVA NEWS

13.25 „Твоят ден” - избрано

13.55 „Бизнесът” - рубрика

14.00 Новините на NOVA NEWS

14.30 „Без резервация” – поредица на DW

15.00 Новините на NOVA NEWS

15.20 „Социална мрежа” – следобеден блок

16.00 Новините на NOVA NEWS

16.15 „Социална мрежа” – следобеден блок

17.00 Новините на NOVA NEWS

17.20 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване

18.00 Новините на NOVA NEWS

18.30 „Твоят ден” – избрано

18.55 „Бизнесът” – рубрика

19.00 Новините на NOVA NEWS

19.15 „Ничия земя” - /п/

20.00 Новините на NOVA NEWS

20.50 „Бизнесът” – рубрика

20.55 “Шоубизнес“ – светска рубрика

21.00 Новините на NOVA NEWS

21.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/

22.00 Новините на NOVA NEWS

22.30 „Истории от света” – док.поредица на DW

23.00 Новините на NOVA

23.30 „Другото лице” – предаване /п/

00.00 Новините на NOVA /п/

00.25 „Пресечна точка” – публицистично шоу /п/

01.00 Новините на NOVA /п/

01.25 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване /п/

02.00 Новините на NOVA /п/

02.25 „Бизнесът” – рубрика /п/

02.30 „Другото лице” – предаване /п/

03.00 Новините на NOVA /п/

03.25 „Социална мрежа” – /п/

04.00 Новините на NOVA NEWS /п/

04.15 „Социална мрежа” – /п/

04.50 „Ничия земя” – /п/

05.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/


ВТОРНИК, 10.05.2022

06.00 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване /п/

06.40 „Ничия земя” - /п/

07.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/

08.00 „Твоят ден” – сутрешен блок на NOVA NEWS

11.00 Новините на NOVA NEWS

11.15 „Ничия земя” - /п/

12.00 Новините на NOVA

12.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/

13.00 Новините на NOVA NEWS

13.25 „Твоят ден” - избрано

13.55 „Бизнесът” - рубрика

14.00 Новините на NOVA NEWS

14.30 „Ускорение” – поредица на DW

15.00 Новините на NOVA NEWS

15.20 „Социална мрежа” – следобеден блок

16.00 Новините на NOVA NEWS

16.15 „Социална мрежа” – следобеден блок

17.00 Новините на NOVA NEWS

17.20 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване

18.00 Новините на NOVA NEWS

18.30 „Твоят ден” – избрано

18.55 „Бизнесът” – рубрика

19.00 Новините на NOVA NEWS

19.15 „Ничия земя” - /п/

20.00 Новините на NOVA NEWS

20.50 „Бизнесът” – рубрика

20.55 “Шоубизнес“ – светска рубрика

21.00 Новините на NOVA NEWS

21.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/

22.00 Новините на NOVA NEWS

22.30 „Евромакс” – док.поредица на DW

23.00 Новините на NOVA

23.30 „Другото лице” – предаване /п/

00.00 Новините на NOVA /п/

00.25 „Пресечна точка” – публицистично шоу /п/

01.00 Новините на NOVA /п/

01.25 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване /п/

02.00 Новините на NOVA /п/

02.25 „Бизнесът” – рубрика /п/

02.30 „Другото лице” – предаване /п/

03.00 Новините на NOVA /п/

03.25 „Социална мрежа” – /п/

04.00 Новините на NOVA NEWS /п/

04.15 „Социална мрежа” – /п/

04.50 „Ничия земя” – /п/

05.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/


СРЯДА, 11.05.2022

06.00 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване /п/

06.40 „Ничия земя” - /п/

07.30 „Без резервация” – док.поредица на DW

08.00 „Твоят ден” – сутрешен блок на NOVA NEWS

11.00 Новините на NOVA NEWS

11.15 „Парламентът на живо” – директно излъчване на заседание на НС

12.00 Новините на NOVA

12.30 „Парламентът на живо” – директно излъчване на заседание на НС

13.00 Новините на NOVA NEWS

13.25 „Твоят ден” - избрано

13.55 „Бизнесът” - рубрика

14.00 Новините на NOVA NEWS

14.30 „Евромакс” – поредица на DW

15.00 Новините на NOVA NEWS

15.20 „Социална мрежа” – следобеден блок

16.00 Новините на NOVA NEWS

16.15 „Социална мрежа” – следобеден блок

17.00 Новините на NOVA NEWS

17.20 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване

18.00 Новините на NOVA NEWS

18.30 „Твоят ден” – избрано

18.55 „Бизнесът” – рубрика

19.00 Новините на NOVA NEWS

19.15 „Ничия земя” - /п/

20.00 Новините на NOVA NEWS

20.50 „Бизнесът” – рубрика

20.55 „Шоубизнес” – светска рубрика

21.00 Новините на NOVA NEWS

21.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/

22.00 Новините на NOVA NEWS

22.30 „В добра форма” – док.поредица на DW

23.00 Новините на NOVA

23.30 „Другото лице” – предаване /п/

00.00 Новините на NOVA /п/

00.25 „Пресечна точка” – публицистично шоу /п/

01.00 Новините на NOVA /п/

01.25 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване /п/

02.00 Новините на NOVA /п/

02.25 „Бизнесът” – рубрика /п/

02.30 „Другото лице” – предаване /п/

03.00 Новините на NOVA /п/

03.25 „Социална мрежа” – /п/

04.00 Новините на NOVA NEWS /п/

04.15 „Социална мрежа” – /п/

04.50 „Ничия земя” – /п/

05.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/


ЧЕТВЪРТЪК, 12.05.2022

06.00 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване /п/

06.40 „Ничия земя” - /п/

07.30 „Евромакс” – поредица на DW

08.00 „Твоят ден” – сутрешен блок на NOVA NEWS

11.00 Новините на NOVA NEWS

11.15 „Парламентът на живо” – директно излъчване на заседание на НС

12.00 Новините на NOVA

12.30 „Парламентът на живо” – директно излъчване на заседание на НС

13.00 Новините на NOVA NEWS

13.25 „Твоят ден” - избрано

13.55 „Бизнесът” - рубрика

14.00 Новините на NOVA NEWS

14.30 „Истории от света” – поредица на DW

15.00 Новините на NOVA NEWS

15.20 „Социална мрежа” – следобеден блок

16.00 Новините на NOVA NEWS

16.15 „Социална мрежа” – следобеден блок

17.00 Новините на NOVA NEWS

17.20 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване

18.00 Новините на NOVA NEWS

18.30 „Твоят ден” – избрано

18.55 „Бизнесът” – рубрика

19.00 Новините на NOVA NEWS

19.15 „Ничия земя” - /п/

20.00 Новините на NOVA NEWS

20.50 „Бизнесът” – рубрика

20.55 “Шоубизнес“ – светска рубрика

21.00 Новините на NOVA NEWS

21.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/

22.00 Новините на NOVA NEWS

22.30 „Без резервация” – док.поредица на DW

23.00 Новините на NOVA

23.30 „Другото лице” – предаване /п/

00.00 Новините на NOVA /п/

00.25 „Ничия земя” - /п/

01.00 Новините на NOVA /п/

01.25 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване /п/

02.00 Новините на NOVA /п/

02.25 „Бизнесът” – рубрика /п/

02.30 „Другото лице” – предаване /п/

03.00 Новините на NOVA /п/

03.25 „Социална мрежа” – /п/

04.00 Новините на NOVA NEWS /п/

04.15 „Социална мрежа” – /п/

04.50 „Ничия земя” – /п/

05.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/


ПЕТЪК, 13.05.2022

06.00 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване /п/

06.40 „Ничия земя” - /п/

07.30 „Истории от света” – док.поредица на DW

08.00 „Твоят ден” – сутрешен блок на NOVA NEWS

11.00 Новините на NOVA NEWS

11.15 „Парламентът на живо” – директно излъчване на заседание на НС

12.00 Новините на NOVA

12.30 „Парламентът на живо” – директно излъчване на заседание на НС

13.00 Новините на NOVA NEWS

13.25 „Твоят ден” - избрано

13.55 „Бизнесът” - рубрика

14.00 Новините на NOVA NEWS

14.30 „В добра форма” – поредица на DW

15.00 Новините на NOVA NEWS

15.20 „Социална мрежа” – следобеден блок

16.00 Новините на NOVA NEWS

16.15 „Социална мрежа” – следобеден блок

17.00 Новините на NOVA NEWS

17.20 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване

18.00 Новините на NOVA NEWS

18.30 „Твоят ден” – избрано

18.55 „Бизнесът” – рубрика

19.00 Новините на NOVA NEWS

19.15 „Ничия земя” - /п/

20.00 Новините на NOVA NEWS

20.50 „Бизнесът” – рубрика

20.55 “Шоубизнес“ – светска рубрика

21.00 Новините на NOVA NEWS

21.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/

22.00 Новините на NOVA NEWS

22.30 „Ускорение” – поредица на DW

23.00 Новините на NOVA

23.30 „Другото лице” – предаване /п/

00.00 Новините на NOVA /п/

00.25 „Пресечна точка” – публицистично шоу /п/

01.00 Новините на NOVA /п/

01.25 „Денят на живо” с Наделина Анева – публицистично предаване /п/

02.00 Новините на NOVA /п/

02.25 „Бизнесът” – рубрика /п/

02.30 „Другото лице” – предаване /п/

03.00 Новините на NOVA /п/

03.25 „Социална мрежа” – /п/

04.00 Новините на NOVA NEWS /п/

04.15 „Социална мрежа” – /п/

04.50 „Ничия земя” – /п/

05.30 „Да хванеш гората“ – док.поредица /п/


СЪБОТА, 14.05.2022

06.00 „Пулс” – здравно предаване /п/

06.30 „Денят на живо” с Наделина Анева – /п/

07.00 „Ничия земя” –предаване /п/

07.50 „Събуди се” – предаване

11.00 „Пулс” – здравно предаване

11.30 „Евромакс” – док. поредица на DW

12.00 Новините на NOVA

12.40 „Социална мрежа” – избрано

13.00 Новините на NOVA NEWS

13.25 „Бизнесът” – рубрика

13.30 „Другото лице” - предаване

14.00 Новините на NOVA NEWS

14.30 „Шоубизнес” – предаване

15.00 Новините на NOVA NEWS

15.30 „Без резервация“ - док.поредица на DW

16.00 „Офанзива с Любо Огнянов” – публицистично токшоу

19.00 Новините на NOVA NEWS

19.15 „Ничия земя” – предаване /п/

20.00 Новините на NOVA NEWS

20.45 „Карай направо” с Диана Найденова

21.00 Новините на NOVA NEWS

21.25 „Ускорение“ - док.поредица на DW

22.00 Новините на NOVA NEWS

22.20 „Офанзива с Любо Огнянов” – публицистично токшоу /п/

01.10 „Ничия земя” – предаване /п/

01.50 „Събуди се” – предаване /п/

04.20 „Карай направо” с Диана Найденова/п/

04.45 „Ничия земя” – предаване /п/

05.30 „Шоубизнес” – предаване


НЕДЕЛЯ, 15.05.2022

06.00 „Пулс” – здравно предаване /п/

06.30 „Денят на живо” с Наделина Анева – /п/

07.00 „Ничия земя” –предаване /п/

07.50 „Събуди се” – предаване

11.00 „Пулс” – здравно предаване

11.30 „В добра форма” – док.поредица на DW

12.00 Новините на NOVA

12.30 „Шоубизнес” - предаване

13.00 Новините на NOVA NEWS

13.25 „Бизнесът” – рубрика

13.30 „Ускорение“ – док.поредица на DW

14.00 Новините на NOVA NEWS

14.30 „Другото лице” – предаване

15.00 Новините на NOVA NEWS

15.30 „Ничия земя” –предаване /п/

16:30 „На фокус“ с Лора Крумова – публицистично токшоу

19.00 Новините на NOVA NEWS

19.15 „Ничия земя” – предаване /п/

20.00 Новините на NOVA NEWS

20.45 Темата на NOVA

21.00 Новините на NOVA NEWS

21.25 „Истории от света” – док.поредица на DW

22.00 Новините на NOVA NEWS

22.20 „На фокус“ с Лора Крумова – публицистично токшоу /п/

00.40 „Шоубизнес” – предаване /п/

01.10 „Ничия земя” – предаване /п/

01.50 „Събуди се” – предаване /п/

04.20 „Ничия земя” – предаване /п/

05.05 „Пулс“ – здравно предаване /п/

05.30 „Другото лице” – предаване /п/


#buttons=(Приемам !) #days=(20)

Нашият уебсайт използва бисквитки, за да подобри вашето изживяване. Learn More
Accept !
To Top