Page Nav

HIDE

Актуално:

latest

Евроком | Дневна програма

Програма за Четвъртък - 19-11-2020
10:00 Кардиограма - с проф. Д-р Надка Бояджиева
11:00 EuroTV Shop
11:30 Шоуто на Мавриков - с Васко Мавриков
12:30 EuroTV Shop
13:00 Новини
13:15 ЕвроДикоФ - със Сашо Диков
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай Колев
19:00 Новини
19:30 Делници - с Николай Колев
20:00 Политика и спорт - с Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет - с Рени Анастасова
22:00 Интересно със Славчо Тошев - със Славчо Тошев
22:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Кардиограма - с проф. Д-р Надка Бояджиева
04:30 Психологически портрет - с Рени Анастасова
05:30 Политика и спорт - с Иван Търпоманов
06:30 Делници - с Николай Колев


Програма за Петък - 20-11-2020
10:00 Училище за родители - с Божана Дудева
11:00 EuroTV Shop
11:30 Светът и всичко в него - със Симеон Идакиев
12:30 EuroTV Shop
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с Иван Търпоманов
14:15 Новини
14:30 EuroTV Shop
15:00 Академия Здравитал - с проф. д-р Христо Деянов, дм
16:00 Делници - с Николай Колев
19:00 Новини
19:30 Делници - с Николай Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо Диков
22:00 Refresh за здраве - със Силвия Чалъкова
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо Диков


Програма за Събота - 21-11-2020
07:00 Ekids - Анимация
09:00 Refresh за здраве - със Силвия Чалъкова
10:00 Честно казано - с Люба Кулезич
12:00 Ключът към успеха
12:30 Вечните песни на България - с Владислав Славов
13:30 EuroTV Shop
14:00 Академия Здравитал - с проф. д-р Христо Деянов, дм
15:00 Кардиограма - с проф. Д-р Надка Бояджиева
16:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол Хамилтън
16:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
17:00 Пътуващо читалище - с Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 България, която съградихме - документален филм 
19:00 България на живо - с Иво Божков
20:00 Премълчани истини - с Минчо Христов
21:00 Шоуто на Мавриков - с Васко Мавриков
22:00 Интересно със Славчо Тошев - със Славчо Тошев
22:30 Шпионката на Коко
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със Силвия Чалъкова
03:00 Кардиограма - с проф. Д-р Надка Бояджиева
04:00 Интересно със Славчо Тошев - със Славчо Тошев
04:30 Шоуто на Мавриков - с Васко Мавриков
05:30 Пътуващо читалище - с Ивайло Шопски
06:30 Ключът към успеха


Програма за Неделя - 22-11-2020
07:00 Ekids - Анимация
09:00 Кардиограма - с проф. Д-р Надка Бояджиева
10:00 Заедно българи - с проф. Александър Томов
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол Хамилтън
13:30 Шпионката на Коко
14:00 Премълчани истини - с Минчо Христов
15:00 Refresh за здраве - със Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него - със Симеон Идакиев
17:00 Училище за родители - с Божана Дудева
18:00 Новини
18:30 България, която съградихме - документален филм
19:00 Политика и спорт - с Иван Търпоманов
20:00 Вечните песни на България - с Владислав Славов
22:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет - с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Вечните песни на България - с Владислав Славов
04:30 Светът и всичко в него - със Симеон Идакиев
05:30 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
06:30 Делници - с Николай Колев

Програма за Понеделник - 23-11-2020
10:00 Refresh за здраве - със Силвия Чалъкова
11:00 EuroTV Shop
11:30 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
12:30 EuroTV Shop
13:00 Новини
13:15 Пътуващо читалище - с Ивайло Шопски
14:15 Училище за родители - с Божана Дудева
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай Колев
19:00 Новини
19:30 Делници - с Николай Колев
20:00 Балотаж - с Мария Мусорлиева
21:00 България на живо - с Иво Божков
22:00 Шоуто на Мавриков - с Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Училище за родители - с Божана Дудева
04:30 Шоуто на Мавриков - с Васко Мавриков
05:30 България на живо - с Иво Божков
06:30 Делници - с Николай Колев
Програма за Вторник - 24-11-2020
10:00 Академия Здравитал - с проф. д-р Христо Деянов, дм
11:00 EuroTV Shop
11:30 Психологически портрет - с Рени Анастасова
12:30 EuroTV Shop
13:00 Новини
13:15 Честно казано - с Люба Кулезич
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай Колев
18:00 Новини
19:30 Делници - с Николай Колев
20:00 Заедно българи - с проф. Александър Томов
21:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
22:00 Светът и всичко в него - със Симеон Идакиев
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Заедно българи - с проф. Александър Томов
04:30 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
05:30 Светът и всичко в него - със Симеон Идакиев
06:30 Делници - с Николай Колев

Програма за Сряда - 25-11-2020
10:00 Академия Здравитал - с проф. д-р Христо Деянов, дм
11:00 EuroTV Shop
11:30 Пътуващо читалище - с Ивайло Шопски
12:30 EuroTV Shop
13:00 Новини
13:15 Заедно българи - с проф. Александър Томов
14:15 Балотаж - с Мария Мусорлиева
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай Колев
19:30 Новини
20:00 Честно казано - с Люба Кулезич
22:00 България на живо - с Иво Божков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Балотаж - с Мария Мусорлиева
04:30 Честно казано - с Люба Кулезич
06:30 Делници - с Николай КолевПрограма за Четвъртък - 26-11-2020
10:00 Кардиограма - с проф. Д-р Надка Бояджиева
11:00 EuroTV Shop
11:30 Шоуто на Мавриков - с Васко Мавриков
12:30 EuroTV Shop
13:00 Новини
13:15 ЕвроДикоФ - със Сашо Диков
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай Колев
19:00 Новини
19:30 Делници - с Николай Колев
20:00 Политика и спорт - с Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет - с Рени Анастасова
22:00 Интересно със Славчо Тошев - със Славчо Тошев
22:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Кардиограма - с проф. Д-р Надка Бояджиева
04:30 Психологически портрет - с Рени Анастасова
05:30 Политика и спорт - с Иван Търпоманов
06:30 Делници - с Николай Колев
Програма за Петък - 27-11-2020
10:00 Училище за родители - с Божана Дудева
11:00 EuroTV Shop
11:30 Светът и всичко в него - със Симеон Идакиев
12:30 EuroTV Shop
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с Иван Търпоманов
14:15 Новини
14:30 EuroTV Shop
15:00 Академия Здравитал - с проф. д-р Христо Деянов, дм
16:00 Делници - с Николай Колев
19:00 Новини
19:30 Делници - с Николай Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо Диков
22:00 Refresh за здраве - със Силвия Чалъкова
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо Диков

Програма за Събота - 28-11-2020
07:00 Ekids - Анимация
09:00 Refresh за здраве - със Силвия Чалъкова
10:00 Честно казано - с Люба Кулезич
12:00 Ключът към успеха
12:30 Вечните песни на България - с Владислав Славов
13:30 EuroTV Shop
14:00 Академия Здравитал - с проф. д-р Христо Деянов, дм
15:00 Кардиограма - с проф. Д-р Надка Бояджиева
16:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол Хамилтън
16:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
17:00 Пътуващо читалище - с Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 България, която съградихме - документален филм
19:00 България на живо - с Иво Божков
20:00 Премълчани истини - с Минчо Христов
21:00 Шоуто на Мавриков - с Васко Мавриков
22:00 Интересно със Славчо Тошев - със Славчо Тошев
22:30 Шпионката на Коко
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със Силвия Чалъкова
03:00 Кардиограма - с проф. Д-р Надка Бояджиева
04:00 Интересно със Славчо Тошев - със Славчо Тошев
04:30 Шоуто на Мавриков - с Васко Мавриков
05:30 Пътуващо читалище - с Ивайло Шопски
06:30 Ключът към успеха


Програма за Неделя - 29-11-2020
07:00 Ekids - Анимация
09:00 Кардиограма - с проф. Д-р Надка Бояджиева
10:00 Заедно българи - с проф. Александър Томов
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол Хамилтън
13:30 Шпионката на Коко
14:00 Премълчани истини - с Минчо Христов
15:00 Refresh за здраве - със Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него - със Симеон Идакиев
17:00 Училище за родители - с Божана Дудева
18:00 Новини
18:30 България, която съградихме - документален филм 
19:00 Политика и спорт - с Иван Търпоманов
20:00 Вечните песни на България - с Владислав Славов
21:00 Мис България 2020
22:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет - с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Вечните песни на България - с Владислав Славов
03:30 Мис България 2020
04:30 Светът и всичко в него - със Симеон Идакиев
05:30 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
06:30 Делници - с Николай Колев