Page Nav

HIDE

Актуално:

latest

CBS Reality | Дневна програма

Четвъртък, 19 ноември 2020

07:00 „Съдия Джуди“ – 115 и 116 еп.
07:50 „Нещо ме убива“ – 2 еп.
08:40 „Царе на аукциона“ – 21 и 22 еп
09:30 „На косъм“ – 14 еп.
09:55 „Безпарични и известни“ – 9 еп.
10:45 „Нерешени случаи с Доналд Макинтаяр“ –  9 еп.
11:35 „Лов на неизрядни платци“ – 24 еп.
12:00 „Съдия Джуди“ – 117 и 118 еп.
12:50 „На косъм” – 9 еп.
13:15 „Нещо ме убива“ – 2 еп.
14:05 „Лов на неизрядни платци“ – 9 и 10 еп.
14:55 „На косъм“ – 14 еп.
15:20 „Царе на аукциона“ – 21 и 22 еп
16:10 „Съдия Джуди“ – 73 и 74 еп.
17:00 „Нерешени случаи с Доналд Макинтаяр“- 9 еп.
17:50 „Безпарични и известни“ – 9 еп.
18:40 „На косъм“ – 9 еп.
19:05 „Лов на неизрядни платци“ – 24 еп.
19:30 „Нещо ме убива“ – 2 еп.
20:20 „Съдия Джуди“ – 117 и 118 еп.
21:10 „Лов на неизрядни платци“ – 9 и 10 еп.
22:00 „Следи злото“ – 5 еп.
22:50 „Прелюбодейци” – 4 еп.
23:40 „Грехове и тайни“ – 7 еп.
00:30 „Правосъдие със задна дата“ – 9 еп.
01:25 „Най-злите убийци в света“ – 10 еп.
02:15 „Съдия Джуди“ – 76 еп.
02:40 „Прелюбодейци” – 4 еп.
03:30 „Следи злото“ – 5 еп.
04:20 „Съдия Джуди“ – 177-179 еп.
05:25 „Лов на неизрядни платци“ – 9 и 10 еп.
06:10 „Безпарични и известни“ – 9 еп.

Петък, 20 ноември 2020

07:00 „Съдия Джуди“ – 117 и 118 еп.
07:50 „Нещо ме убива“ – 3 еп.
08:40 „Царе на аукциона“ – 23 и 24 еп
09:30 „На косъм“ – 15 еп.
09:55 „Звезди в катастрофи“ – 1 еп.
10:45 „Нерешени случаи с Доналд Макинтаяр“ –  11 еп.
11:35 „Лов на неизрядни платци“ – 25 еп.
12:00 „Съдия Джуди“ – 119 и 120 еп.
12:50 „На косъм” – 10 еп.
13:15 „Нещо ме убива“ – 3 еп.
14:05 „Лов на неизрядни платци“ – 11 и 12 еп.
14:55 „На косъм“ – 15 еп.
15:20 „Царе на аукциона“ – 23 и 24 еп
16:10 „Съдия Джуди“ – 75 и 76 еп.
17:00 „Нерешени случаи с Доналд Макинтаяр“- 11 еп.
17:50 „Звезди в катастрофи“ – 1 еп.
18:40 „На косъм“ – 10 еп.
19:05 „Лов на неизрядни платци“ – 25 еп.
19:30 „Нещо ме убива“ – 3 еп.
20:20 „Съдия Джуди“ – 119 и 120 еп.
21:10 „Лов на неизрядни платци“ – 11 и 12 еп.
22:00 „Следи злото“ – 6 еп.
22:50 „Прелюбодейци” – 5 еп.
23:40 „Грехове и тайни“ – 8 еп.
00:30 „Правосъдие със задна дата“ – 10 еп.
01:25 „Най-злите убийци в света“ – 11 еп.
02:15 „Съдия Джуди“ – 77 еп.
02:40 „Прелюбодейци” – 5 еп.
03:30 „Следи злото“ – 6 еп.
04:20 „Съдия Джуди“ – 180-182 еп.
05:25 „Лов на неизрядни платци“ – 11 и 12 еп.
06:10 „Звезди в катастрофи“ – 1 еп.

Събота, 21 ноември 2020

07:00 „Съдия Джуди“ – 139-142 еп.
08:40 „Затлъстяване на 16 г. Животът ми след отслабването“
09:30 „Лов на неизрядни платци“ – 5-8 еп.
11:10 „Хладнокръвно“ – 3 eп.
12:00 „Да убиеш заради мъж“ – 6 еп.
12:50 „Затлъстяване на 16 г. Животът ми след отслабването“
13:40 „Царе на аукциона“ - 6 и 7 еп.
14:30 „Съдия Джуди“ – 71-75 еп.
16:35 „На косъм“ – 9 еп.
17:00 „Кошмарни съседи“ – 7 и 8 еп.
18:40 „Хладнокръвно“ – 3 eп.
19:30 „Безпарични и известни“ – 2 еп.
20:20 „Затлъстяване на 16 г. Животът ми след отслабването“
21:10 „Мотополицаи“ – 2 и 3 еп.
22:00 „Да убиеш заради мъж“ – 22 еп.
22:50 „Слава чрез скандал“ – 4 eп.
23:40 „Съпруги с ножове“ – 5 и 6 еп.
01:20 „Грехове и тайни“ – 11 и 12 еп.
03:00 „На косъм“ – 11 еп.
03:25 „Да убиеш заради мъж“ – 22 еп.
04:15 „Денят, в който трябваше да умра“ – 1 еп.
05:00 „Океански патрул“ – 10 и 1 еп.
05:50 „Хладнокръвно“ – 3 eп.
06:35 „Съдия Джуди“ – 158 еп.

Неделя, 22 ноември 2020

07:00 „Съдия Джуди“ – 143-146 еп.
08:40 „Кожа и кости“
09:30 „Лов на неизрядни платци“ – 9-12 еп.
11:10 „Хладнокръвно“ – 5 eп.
12:00 „Да убиеш заради мъж“ – 8 еп.
12:50 „Кожа и кости“
13:40 „Царе на аукциона“ - 8 и 9 еп.
14:30 „Съдия Джуди“ – 76-80 еп.
16:35 „На косъм“ – 10 еп.
17:00 „В бойна готовност“ – 1 и 2 еп.
18:40 „Хладнокръвно“ – 5 eп.
19:30 „Безпарични и известни“ – 3 еп.
20:20 „Кожа и кости“
21:10 „Мотополицаи“ – 4 и 5 еп.
22:00 „Да убиеш заради мъж“ – 23 еп.
22:50 „Славата погубва“ – 1 eп.
23:40 „Съпруги с ножове“ – 7 и 8 еп.
01:20 „Грехове и тайни“ – 13 и 14 еп.
03:00 „На косъм“ – 12 еп.
03:25 „Да убиеш заради мъж“ – 23 еп.
04:15 „Денят, в който трябваше да умра“ – 2 еп.
05:00 „Океански патрул“ – 2 и 3 еп.
05:50 „Хладнокръвно“ – 5 eп.
06:35 „Съдия Джуди“ – 159 еп.

Понеделник, 23 ноември 2020

07:00 „Съдия Джуди“ – 119 и 120 еп.
07:50 „Нещо ме убива“ – 4 еп.
08:40 „Царе на аукциона“ – 25 и 26 еп
09:30 „На косъм“ – 1 еп.
09:55 „Звезди в катастрофи“ – 2 еп.
10:45 „Разкрити убийства с Доналд Макинтаяр“ –  101 еп.
11:35 „Лов на неизрядни платци“ – 26 еп.
12:00 „Съдия Джуди“ – 121 и 122 еп.
12:50 „На косъм” – 11 еп.
13:15 „Нещо ме убива“ – 4 еп.
14:05 „Лов на неизрядни платци“ – 13 и 14 еп.
14:55 „На косъм“ – 1 еп.
15:20 „Царе на аукциона“ – 25 и 26 еп
16:10 „Съдия Джуди“ – 77 и 78 еп.
17:00 „Разкрити убийства с Доналд Макинтаяр“- 101 еп.
17:50 „Звезди в катастрофи“ – 2 еп.
18:40 „На косъм“ – 11 еп.
19:05 „Лов на неизрядни платци“ – 26 еп.
19:30 „Нещо ме убива“ – 4 еп.
20:20 „Съдия Джуди“ – 121 и 122 еп.
21:10 „Лов на неизрядни платци“ – 13 и 14 еп.
22:00 „Следи злото“ – 7 еп.
22:50 „Прелюбодейци” – 6 еп.
23:40 „Грехове и тайни“ – 9 еп.
00:30 „Правосъдие със задна дата“ – 11 еп.
01:25 „Най-злите убийци в света“ – 12 еп.
02:15 „Съдия Джуди“ – 78 еп.
02:40 „Прелюбодейци” – 6 еп.
03:30 „Следи злото“ – 7 еп.
04:20 „Съдия Джуди“ – 183-185 еп.
05:25 „Лов на неизрядни платци“ – 13 и 14 еп.
06:10 „Звезди в катастрофи“ – 2 еп.

Вторник, 24 ноември 2020

07:00 „Съдия Джуди“ – 121 и 122 еп.
07:50 „Нещо ме убива“ – 5 еп.
08:40 „Царе на аукциона“ – 27  еп
09:30 „На косъм“ – 2 еп.
09:55 „Звезди в катастрофи“ – 3 еп.
10:45 „Разкрити убийства с Доналд Макинтаяр“ –  102 еп.
11:35 „Лов на неизрядни платци“ – 1 еп.
12:00 „Съдия Джуди“ – 123 и 124 еп.
12:50 „На косъм” – 12 еп.
13:15 „Нещо ме убива“ – 5 еп.
14:05 „Лов на неизрядни платци“ – 15 и 16 еп.
14:55 „На косъм“ – 2 еп.
15:20 „Царе на аукциона“ – 27 еп
16:10 „Съдия Джуди“ – 79 и 80 еп.
17:00 „Разкрити убийства с Доналд Макинтаяр“- 102 еп.
17:50 „Звезди в катастрофи“ – 3 еп.
18:40 „На косъм“ – 12 еп.
19:05 „Лов на неизрядни платци“ – 1 еп.
19:30 „Нещо ме убива“ – 5 еп.
20:20 „Съдия Джуди“ – 123 и 124 еп.
21:10 „Лов на неизрядни платци“ – 15 и 16 еп.
22:00 „Следи злото“ – 8 еп.
22:50 „Прелюбодейци” – 7 еп.
23:40 „Грехове и тайни“ – 10 еп.
00:30 „Правосъдие със задна дата“ – 12 еп.
01:25 „Най-злите убийци в света“ – 13 еп.
02:15 „Съдия Джуди“ – 79 еп.
02:40 „Прелюбодейци” – 7 еп.
03:30 „Следи злото“ – 8 еп.
04:20 „Съдия Джуди“ – 186-188 еп.
05:25 „Лов на неизрядни платци“ – 15 и 16 еп.
06:10 „Звезди в катастрофи“ – 3 еп.

Сряда,  25 ноември 2020

07:00 „Съдия Джуди“ – 123 и 124 еп.
07:50 „Нещо ме убива“ – 6 еп.
08:40 „Кошмарни съседи“ – 5  еп
09:30 „На косъм“ – 3 еп.
09:55 „Звезди в катастрофи“ – 4 еп.
10:45 „Разкрити убийства с Доналд Макинтаяр“ –  103 еп.
11:35 „Лов на неизрядни платци“ – 2 еп.
12:00 „Съдия Джуди“ – 125 и 126 еп.
12:50 „На косъм” – 13 еп.
13:15 „Нещо ме убива“ – 6 еп.
14:05 „Лов на неизрядни платци“ – 17 и 18 еп.
14:55 „На косъм“ – 3 еп.
15:20 „Кошмарни съседи“ – 5 еп
16:10 „Съдия Джуди“ – 81 и 82 еп.
17:00 „Разкрити убийства с Доналд Макинтаяр“- 103 еп.
17:50 „Звезди в катастрофи“ – 4 еп.
18:40 „На косъм“ – 13 еп.
19:05 „Лов на неизрядни платци“ – 2 еп.
19:30 „Нещо ме убива“ – 6 еп.
20:20 „Съдия Джуди“ – 125 и 126 еп.
21:10 „Лов на неизрядни платци“ – 17 и 18 еп.
22:00 „Следи злото“ – 9 еп.
22:50 „Прелюбодейци” – 8 еп.
23:40 „Грехове и тайни“ – 11 еп.
00:30 „Правосъдие със задна дата“ – 13 еп.
01:25 „Най-злите убийци в света“ – 14 еп.
02:15 „Съдия Джуди“ – 80 еп.
02:40 „Прелюбодейци” – 8 еп.
03:30 „Следи злото“ – 9 еп.
04:20 „Съдия Джуди“ – 189-191 еп.
05:25 „Лов на неизрядни платци“ – 17 и 18 еп.
06:10 „Звезди в катастрофи“ – 4 еп.

Четвъртък, 26 ноември 2020

07:00 „Съдия Джуди“ – 125 и 126 еп.
07:50 „Увреденият ми мозък“
08:40 „Кошмарни съседи“ – 6  еп
09:30 „На косъм“ – 4 еп.
09:55 „Звезди в катастрофи“ – 5 еп.
10:45 „Разкрити убийства с Доналд Макинтаяр“ –  104 еп.
11:35 „Лов на неизрядни платци“ – 3 еп.
12:00 „Съдия Джуди“ – 127 и 128 еп.
12:50 „На косъм” – 14 еп.
13:15 „Увреденият ми мозък“
14:05 „Лов на неизрядни платци“ – 19 и 20 еп.
14:55 „На косъм“ – 4 еп.
15:20 „Кошмарни съседи“ – 6 еп
16:10 „Съдия Джуди“ – 83 и 84 еп.
17:00 „Разкрити убийства с Доналд Макинтаяр“- 104 еп.
17:50 „Звезди в катастрофи“ – 5 еп.
18:40 „На косъм“ – 14 еп.
19:05 „Лов на неизрядни платци“ – 3 еп.
19:30 „Увреденият ми мозък“
20:20 „Съдия Джуди“ – 127 и 128 еп.
21:10 „Лов на неизрядни платци“ – 19 и 20 еп.
22:00 „Следи злото“ – 10 еп.
22:50 „Прелюбодейци” – 13 еп.
23:40 „Грехове и тайни“ – 12 еп.
00:30 „Правосъдие със задна дата“ – 14 еп.
01:25 „Най-злите убийци в света“ – 15 еп.
02:15 „Съдия Джуди“ – 81 еп.
02:40 „Прелюбодейци” – 13 еп.
03:30 „Следи злото“ – 10 еп.
04:20 „Съдия Джуди“ – 192-194 еп.
05:25 „Лов на неизрядни платци“ – 19 и 20 еп.
06:10 „Звезди в катастрофи“ – 5 еп.

Петък, 27 ноември 2020

07:00 „Съдия Джуди“ – 127 и 128 еп.
07:50 „Затворени вкъщи“
08:40 „Кошмарни съседи“ – 7  еп
09:30 „На косъм“ – 5 еп.
09:55 „Звезди в катастрофи“ – 6 еп.
10:45 „Разкрити убийства с Доналд Макинтаяр“ –  105 еп.
11:35 „Лов на неизрядни платци“ – 4 еп.
12:00 „Съдия Джуди“ – 129 и 130 еп.
12:50 „На косъм” – 15 еп.
13:15 „Затворени вкъщи“
14:05 „Лов на неизрядни платци“ – 21 и 22 еп.
14:55 „На косъм“ – 5 еп.
15:20 „Кошмарни съседи“ – 7 еп
16:10 „Съдия Джуди“ – 85 и 86 еп.
17:00 „Разкрити убийства с Доналд Макинтаяр“- 105 еп.
17:50 „Звезди в катастрофи“ – 6 еп.
18:40 „На косъм“ – 15 еп.
19:05 „Лов на неизрядни платци“ – 4 еп.
19:30 „Затворени вкъщи“
20:20 „Съдия Джуди“ – 129 и 130 еп.
21:10 „Лов на неизрядни платци“ – 21 и 22 еп.
22:00 „Следи злото“ – 2 еп.
22:50 „Прелюбодейци” – 1 еп.
23:40 „Грехове и тайни“ – 13 еп.
00:30 „Правосъдие със задна дата“ – 15 еп.
01:25 „Най-злите убийци в света“ – 16 еп.
02:15 „Съдия Джуди“ – 82 еп.
02:40 „Прелюбодейци” – 1 еп.
03:30 „Следи злото“ – 2 еп.
04:20 „Съдия Джуди“ – 195-197 еп.
05:25 „Лов на неизрядни платци“ – 21 и 22 еп.
06:10 „Звезди в катастрофи“ – 6 еп.

Събота, 28 ноември 2020

07:00 „Съдия Джуди“ – 147-150 еп.
08:40 „Детето ми е по-умно от мен“
09:30 „Лов на неизрядни платци“ – 13-16 еп.
11:10 „Хладнокръвно“ – 6 eп.
12:00 „Да убиеш заради мъж“ – 24 еп.
12:50 „Детето ми е по-умно от мен“
13:40 „Царе на аукциона“ - 10 и 11 еп.
14:30 „Съдия Джуди“ – 81-85 еп.
16:35 „На косъм“ – 11 еп.
17:00 „В бойна готовност“ – 3 и 4 еп.
18:40 „Хладнокръвно“ – 6 eп.
19:30 „Безпарични и известни“ – 4 еп.
20:20 „Детето ми е по-умно от мен“
21:10 „Мотополицаи“ – 6 и 7 еп.
22:00 „Да убиеш заради мъж“ – 25 еп.
22:50 „Славата погубва“ – 2 eп.
23:40 „Следи злото“ – 1 и 2 еп.
01:20 „Грехове и тайни“ – 15 и 16 еп.
03:00 „На косъм“ – 13 еп.
03:25 „Да убиеш заради мъж“ – 25 еп.
04:15 „Денят, в който трябваше да умра“ – 3 еп.
05:00 „Океански патрул“ – 4 и 5 еп.
05:50 „Хладнокръвно“ – 6 eп.
06:35 „Съдия Джуди“ – 160 еп.

Неделя, 29 ноември 2020

07:00 „Съдия Джуди“ – 151-154 еп.
08:40 „Увреденият ми мозък“
09:30 „Лов на неизрядни платци“ – 17-20 еп.
11:10 „Слава чрез скандал“ – 2 eп.
12:00 „В стаята на съдебните заседатели“ – 1 еп.
12:50 „Увреденият ми мозък“
13:40 „Царе на аукциона“ - 12 и 13 еп.
14:30 „Съдия Джуди“ – 86-90 еп.
16:35 „На косъм“ – 12 еп.
17:00 „В бойна готовност“ – 5 и 6 еп.
18:40 „Слава чрез скандал“ – 2 eп.
19:30 „Безпарични и известни“ – 5 еп.
20:20 „„Увреденият ми мозък“
21:10 „Мотополицаи“ – 8 и 9 еп.
22:00 „Слава чрез убийство“ – 1 еп.
22:50 „Славата погубва“ – 3 eп.
23:40 „Следи злото“ – 3 и 4 еп.
01:20 „Грехове и тайни“ – 17 и 18 еп.
03:00 „На косъм“ – 14 еп.
03:25 „Слава чрез убийство“ – 1 еп.
04:15 „Денят, в който трябваше да умра“ – 4 еп.
05:00 „Океански патрул“ – 6 и 7 еп.
05:50 „Слава чрез скандал“ – 2 eп.
06:35 „Съдия Джуди“ – 161 еп.

Понеделник, 30 ноември 2020

07:00 „Съдия Джуди“ – 129 и 130 еп.
07:50 „Студио за татуировки“ – 1 еп.
08:40 „Кошмарни съседи“ – 8  еп
09:30 „На косъм“ – 6 еп.
09:55 „Дог и Бет: на лов“ – 2 еп.
10:45 „Разкрити убийства с Доналд Макинтаяр“ –  106 еп.
11:35 „Лов на неизрядни платци“ – 5 еп.
12:00 „Съдия Джуди“ – 131 и 132 еп.
12:50 „На косъм” – 16 еп.
13:15 „Студио за татуировки“ – 1 еп.
14:05 „Лов на неизрядни платци“ – 23 и 24 еп.
14:55 „На косъм“ – 6 еп.
15:20 „Кошмарни съседи“ – 8 еп
16:10 „Съдия Джуди“ – 87 и 88 еп.
17:00 „Разкрити убийства с Доналд Макинтаяр“- 106 еп.
17:50 „Дог и Бет: на лов“ – 2 еп.
18:40 „На косъм“ – 16 еп.
19:05 „Лов на неизрядни платци“ – 5 еп.
19:30 „Студио за татуировки“ – 1 еп.
20:20 „Съдия Джуди“ – 131 и 132 еп.
21:10 „Лов на неизрядни платци“ – 23 и 24 еп.
22:00 „Следи злото“ – 12 еп.
22:50 „Прелюбодейци” – 2 еп.
23:40 „Грехове и тайни“ – 14 еп.
00:30 „Правосъдие със задна дата“ – 16 еп.
01:25 „Най-злите убийци в света“ – 17 еп.
02:15 „Съдия Джуди“ – 83 еп.
02:40 „Прелюбодейци” – 2 еп.
03:30 „Следи злото“ – 12 еп.
04:20 „Съдия Джуди“ – 198-200 еп.
05:25 „Лов на неизрядни платци“ – 23 и 24 еп.
06:10 „Дог и Бет: на лов“ – 2 еп.

Вторник, 1 декември 2020

07:00 „Съдия Джуди“ – 131 и 132 еп.
07:50 „Студио за татуировки“ – 2 еп.
08:40 „Кошмарни съседи“ – 501  еп
09:30 „На косъм“ – 7 еп.
09:55 „Дог и Бет: на лов“ – 3 еп.
10:45 „Разкрити убийства с Доналд Макинтаяр“ –  107 еп.
11:35 „Лов на неизрядни платци“ – 6 еп.
12:00 „Съдия Джуди“ – 133 и 134 еп.
12:50 „На косъм” – 17 еп.
13:15 „Студио за татуировки“ – 2 еп.
14:05 „Лов на неизрядни платци“ – 25 и 26 еп.
14:55 „На косъм“ – 7 еп.
15:20 „Кошмарни съседи“ – 501 еп
16:10 „Съдия Джуди“ – 89 и 90 еп.
17:00 „Разкрити убийства с Доналд Макинтаяр“- 107 еп.
17:50 „Дог и Бет: на лов“ – 3 еп.
18:40 „На косъм“ – 17 еп.
19:05 „Лов на неизрядни платци“ – 6 еп.
19:30 „Студио за татуировки“ – 2 еп.
20:20 „Съдия Джуди“ – 133 и 134 еп.
21:10 „Лов на неизрядни платци“ – 25 и 26 еп.
22:00 „Следи злото“ – 13 еп.
22:50 „Прелюбодейци” – 3 еп.
23:40 „Грехове и тайни“ – 15 еп.
00:30 „Правосъдие със задна дата“ – 17 еп.
01:25 „Най-злите убийци в света“ – 18 еп.
02:15 „Съдия Джуди“ – 84 еп.
02:40 „Прелюбодейци” – 3 еп.
03:30 „Следи злото“ – 13 еп.
04:20 „Съдия Джуди“ – 201-203 еп.
05:25 „Лов на неизрядни платци“ – 25 и 26 еп.
06:10 „Дог и Бет: на лов“ – 3 еп.

Сряда,  2 декември 2020

07:00 „Съдия Джуди“ – 133 и 134 еп.
07:50 „Студио за татуировки“ – 3 еп.
08:40 „Кошмарни съседи“ – 502  еп
09:30 „На косъм“ – 8 еп.
09:55 „Дог и Бет: на лов“ – 4 еп.
10:45 „Разкрити убийства с Доналд Макинтаяр“ –  108 еп.
11:35 „Лов на неизрядни платци“ – 7 еп.
12:00 „Съдия Джуди“ – 135 и 136 еп.
12:50 „На косъм” – 18 еп.
13:15 „Студио за татуировки“ – 3 еп.
14:05 „Лов на неизрядни платци“ – 1 и 2 еп.
14:55 „На косъм“ – 8 еп.
15:20 „Кошмарни съседи“ – 502 еп
16:10 „Съдия Джуди“ – 91 и 92 еп.
17:00 „Разкрити убийства с Доналд Макинтаяр“- 108 еп.
17:50 „Дог и Бет: на лов“ – 4 еп.
18:40 „На косъм“ – 18 еп.
19:05 „Лов на неизрядни платци“ – 7 еп.
19:30 „Студио за татуировки“ – 3 еп.
20:20 „Съдия Джуди“ – 135 и 136 еп.
21:10 „Лов на неизрядни платци“ – 1 и 2 еп.
22:00 „Следи злото“ – 14 еп.
22:50 „Прелюбодейци” – 4 еп.
23:40 „Грехове и тайни“ – 16 еп.
00:30 „Правосъдие със задна дата“ – 18 еп.
01:25 „Най-злите убийци в света“ – 19 еп.
02:15 „Съдия Джуди“ – 85 еп.
02:40 „Прелюбодейци” – 4 еп.
03:30 „Следи злото“ – 14 еп.
04:20 „Съдия Джуди“ – 204-206 еп.
05:25 „Лов на неизрядни платци“ – 1 и 2 еп.
06:10 „Дог и Бет: на лов“ – 4 еп.

Четвъртък, 3 декември 2020

07:00 „Съдия Джуди“ – 135 и 136 еп.
07:50 „Студио за татуировки“ – 4 еп.
08:40 „Кошмарни съседи“ – 503 еп
09:30 „На косъм“ – 9 еп.
09:55 „Дог и Бет: на лов“ – 5 еп.
10:45 „Разкрити убийства с Доналд Макинтаяр“ –  109 еп.
11:35 „Лов на неизрядни платци“ – 8 еп.
12:00 „Съдия Джуди“ – 137 и 138 еп.
12:50 „На косъм” – 19 еп.
13:15 „Студио за татуировки“ – 4 еп.
14:05 „Лов на неизрядни платци“ – 3 и 4 еп.
14:55 „На косъм“ – 9 еп.
15:20 „Кошмарни съседи“ – 503 еп
16:10 „Съдия Джуди“ – 93 и 94 еп.
17:00 „Разкрити убийства с Доналд Макинтаяр“- 109 еп.
17:50 „Дог и Бет: на лов“ – 5 еп.
18:40 „На косъм“ – 19 еп.
19:05 „Лов на неизрядни платци“ – 8 еп.
19:30 „Студио за татуировки“ – 4 еп.
20:20 „Съдия Джуди“ – 137 и 138 еп.
21:10 „Лов на неизрядни платци“ – 3 и 4 еп.
22:00 „Следи злото“ – 15 еп.
22:50 „Прелюбодейци” – 5 еп.
23:40 „Грехове и тайни“ – 17 еп.
00:30 „Правосъдие със задна дата“ – 19 еп.
01:25 „Най-злите убийци в света“ – 20 еп.
02:15 „Съдия Джуди“ – 86 еп.
02:40 „Прелюбодейци” – 5 еп.
03:30 „Следи злото“ – 15 еп.
04:20 „Съдия Джуди“ – 207-209 еп.
05:25 „Лов на неизрядни платци“ – 3 и 4 еп.
06:10 „Дог и Бет: на лов“ – 5 еп.

Петък, 4 декември 2020

07:00 „Съдия Джуди“ – 137 и 138 еп.
07:50 „Студио за татуировки“ – 5 еп.
08:40 „Кошмарни съседи“ – 504 еп
09:30 „На косъм“ – 10 еп.
09:55 „Дог и Бет: на лов“ – 6 еп.
10:45 „Разкрити убийства с Доналд Макинтаяр“ –  110 еп.
11:35 „Лов на неизрядни платци“ – 9 еп.
12:00 „Съдия Джуди“ – 139 и 140 еп.
12:50 „На косъм” – 20 еп.
13:15 „Студио за татуировки“ – 5 еп.
14:05 „Лов на неизрядни платци“ – 5 и 6 еп.
14:55 „На косъм“ – 10 еп.
15:20 „Кошмарни съседи“ – 504 еп
16:10 „Съдия Джуди“ – 95 и 96 еп.
17:00 „Разкрити убийства с Доналд Макинтаяр“- 110 еп.
17:50 „Дог и Бет: на лов“ – 6 еп.
18:40 „На косъм“ – 20 еп.
19:05 „Лов на неизрядни платци“ – 9 еп.
19:30 „Студио за татуировки“ – 5 еп.
20:20 „Съдия Джуди“ – 139 и 140 еп.
21:10 „Лов на неизрядни платци“ – 5 и 6 еп.
22:00 „Следи злото“ – 16 еп.
22:50 „Прелюбодейци” – 6 еп.
23:40 „Грехове и тайни“ – 18 еп.
00:30 „Правосъдие със задна дата“ – 20 еп.
01:25 „Най-злите убийци в света“ – 1 еп.
02:15 „Съдия Джуди“ – 87 еп.
02:40 „Прелюбодейци” – 6 еп.
03:30 „Следи злото“ – 16 еп.
04:20 „Съдия Джуди“ – 210-212 еп.
05:25 „Лов на неизрядни платци“ – 5 и 6 еп.
06:10 „Дог и Бет: на лов“ – 6 еп.

Събота, 5 декември 2020

07:00 „Съдия Джуди“ – 155-158 еп.
08:40 „Затворени вкъщи“
09:30 „Лов на неизрядни платци“ – 21-24 еп.
11:10 „Слава чрез скандал“ – 2 eп.
12:00 „В стаята на съдебните заседатели“ – 2 еп.
12:50 „Затворени вкъщи“
13:40 „Царе на аукциона“ - 14 и 15 еп.
14:30 „Съдия Джуди“ – 91-95 еп.
16:35 „На косъм“ – 13 еп.
17:00 „В бойна готовност“ – 7 и 8 еп.
18:40 „Слава чрез скандал“ – 3 eп.
19:30 „Безпарични и известни“ – 6 еп.
20:20 „Затворени вкъщи“
21:10 „Мотополицаи“ – 10 и 1 еп.
22:00 „Слава чрез убийство“ – 2 еп.
22:50 „Славата погубва“ – 4 eп.
23:40 „Следи злото“ – 5 и 6 еп.
01:20 „Грехове и тайни“ – 19 и 20 еп.
03:00 „На косъм“ – 15 еп.
03:25 „Слава чрез убийство“ – 2 еп.
04:15 „Денят, в който трябваше да умра“ – 5 еп.
05:00 „Океански патрул“ – 8 и 9 еп.
05:50 „Слава чрез скандал“ – 3 eп.
06:35 „Съдия Джуди“ – 162 еп.

Неделя, 6 декември 2020

07:00 „Съдия Джуди“ – 159-162 еп.
08:40 „Факторът яйцеклетка“ – 4 еп.
09:30 „Лов на неизрядни платци“ – 25-26 и 1-2 еп.
11:10 „Слава чрез скандал“ – 3 eп.
12:00 „В стаята на съдебните заседатели“ – 3 еп.
12:50 „Факторът яйцеклетка“ – 5 еп.
13:40 „Царе на аукциона“ - 16 и 17 еп.
14:30 „Съдия Джуди“ – 96-100 еп.
16:35 „На косъм“ – 14 еп.
17:00 „В бойна готовност“ – 9 и 10 еп.
18:40 „Да замиташ след звездите“ – 25 eп.
19:30 „Безпарични и известни“ – 7 еп.
20:20 „Факторът яйцеклетка“ – 5 еп.
21:10 „Мотополицаи“ – 2 и 3 еп.
22:00 „Слава чрез убийство“ – 3 еп.
22:50 „Славата погубва“ – 5 eп.
23:40 „Следи злото“ – 7 и 8 еп.
01:20 „Грехове и тайни“ – 21 и 22 еп.
03:00 „На косъм“ – 16 еп.
03:25 „Слава чрез убийство“ – 3 еп.
04:15 „Денят, в който трябваше да умра“ – 6 еп.
05:00 „Океански патрул“ – 10 и 11 еп.
05:50 „Да замиташ след звездите“ – 25 eп.
06:35 „Съдия Джуди“ – 163 еп.